Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1979 - roč. 27, č. 2

STUDIE

KRBEC Miloslav: Soud Dobrovského o Jungmannově Historii. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 97-101. [O kritice uveřejněné anonymně v čas. Jahrbücher der Literatur, sv. 37 (Vídeň, 1826).] [1988]

ŘEPKOVÁ Marie: Počátky české obrozenské satiry. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 102-109; rus. resumé. [O tvorbě F. L. Čelakovského, J. J. Langra, F. M. Klácela a J. P. Koubka.] [1989]

MACURA Vladimír: Květomluva a literatura v českém národním obrození. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 111-119; něm. resumé. [V tvorbě F. J. Rubeše, F. L. Čelakovského, K. A. Vinařického aj.] [1990]

KÖNIGSMARK Václav: Formování postav ve Vančurově Rozmarném létě a jeho divadelních adaptacích. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 121-132; něm. resumé. [(1926).] [1991]

KUČEROVÁ Hana: Cesty a hledání Jiřího Mařánka. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 133-142. [K 20. výročí úmrtí 4. 5. 1979.] [1992]

POUČKOVÁ Ladislava: F. X. Šalda a slovenská literární kritika. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 143-147; něm. resumé. [O vlivu na Alexandra Matušku a Jozefa Felixe.] [1993]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Ludmila LANTOVÁ, Josef HANZAL, Květa HOMOLOVÁ, Jiří OPELÍK, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT, Pavel PEŠTA. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 149-165. [Informace o ukázkách hesel osobností z mimoliterární oblasti a hesla Eduard Albert, Josef Císler, Josef Čejka, Ladislav Čelakovský, Beda Dudík, Viktor Dvorský, Karel Dyrynk, Jaroslav Goll.] [2014]

MAREK Pavel: Ještě Nezval o Wolkrovi. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 166. [Komentář k otištění dopisu Zdeně Wolkrové ze 7. 2. 1938 (na s. 166-167).] [2015]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

FORST Vladimír: Literární kritika Milana Pišúta. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 168-169. [Hodnoty a čas (Bratislava, 1978).] [2037]

SOLDÁN Ladislav: Václavkovy juvenilie. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 169-170. [Juvenilie (Spisy B. V., sv. 15, 1978), usp. František Valouch.] [2038]

VLAŠÍN Štěpán: Bezručovské kapitoly. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 170-171. [Závodský Artur: V blízkosti básníka (1977).] [2039]

MOLDANOVÁ Dobrava: Z Šaldova intimissima. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 172-173. [Nade mnou zadrhl se tragický uzel (1977), drobný tisk, ed. Bohumír Lifka.] [2040]

SVADBOVÁ Blanka: Nad kamenitými stezkami. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 173-175. [Nováková Tereza: Kamenité stezky (1978), usp. Jan Ort.] [2041]

VLAŠÍN Štěpán: Medailony básníků - materialistů. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 175-177. [Blahynka Milan: Pozemská poezie. Kapitoly k české poezii 1945-1975 (1977).] [2042]

POUČKOVÁ Ladislava: K problematice moderní literární estetiky. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 177-178. [Števček Ján: Estetika a literatúra (Bratislava, 1977).] [2043]

PETERKA Josef: Závazné dílo literární komparatistiky. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 179-181. [Klátik Zlatko: Slovenský a slovanský romantizmus (Bratislava, 1977).] [2044]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Národ a kultura. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 182-184. [We wlasnych oczach [Jak se vidíme] (Varšava, 1977), výbor z esejů západo- a jihoslovaných spisovatelů 20. st., usp. Halina Janaszek-Ivaničková.] [2045]

SKALIČKA Jiří: Polská slavistická práce. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 184-185. [Bobrownicka Maria: Z problemów literatur slowianskich (Katovice, 1976).] [2046]

HODROVÁ Daniela: F. C. Weiskopf, Literární nájezdy. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 185-187. [(1976).] [2047]

URBAN Zdeněk: Na okraj vzpomínek akademika G. Caneva. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 187-188. [C. Georgi: Srešta s minaloto [Setkání s minulostí] (Sofia, 1977).] [2048]

ČORNEJ Petr: Sympozium o husitském táboře. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 188-189. [Poř. 5.- 7. 9. 1978 v Táboře.] [2049]

CINKOVÁ Jarmila: Dvě publikace o úloze knihy v životě současného člověka. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 190-191. [Hepner Vladimír a kol.: Průzkum postojů české veřejnosti ke knize a jejímu šíření (1975); Randlíková Anna - Maříková Iva: Kulturní život mládeže v ČSR (1976).] [2050]

ŠLOSAR Dušan: Významná postava národního obrození. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 191-192. [Kaňák Miloslav: Josef Franta Šumavský (1975).] [2051]