Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1979 - roč. 27, č. 1

STUDIE

BERNŠTEJNOVÁ Inna: Švejk na světovém fóru. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 1-12; rus. resumé. [1980]

JANASZEK-IVANIČKOVÁ Halina: O teoretických principech srovnávacího studia slovanských literatur. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 13-20. [1981]

VAŠÁK Pavel: Funkce knihy a textu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 21-33; franc. resumé. [1982]

KUDĚLKA Viktor: Střídavě oblačno. Vývoj a proměny české komedie v letech 1918-1945. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 35-48; něm. resumé. [1983]

OSADČENKOVÁ Taťana: Specifičnost současného českého historického románu. Na základě rozboru tvorby M. V. Kratochvíla a V. Neffa. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 49-57. [M. V. K.: Život Jana Amose (1975) a V. N.: Královny nemají nohy (1973) a Prsten Borgiů (1975).] [1984]

UHLÍŘOVÁ Marie: Povídky Oty Pavla. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 58-65; něm. resumé. [1985]

FLEGL Michal: Protiklad života a smrti v díle O. Březiny. K rozboru eseje "Dílo smrti". Roč. 27, 1979, č. 1, s. 66-71. [1986]

ZEMAN Milan: Ještě k Urxově kritice Bedřicha Václavka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 72-74. [O kritice Poezie v rozpacích v Tvorbě (1930).] [1987]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PYTLÍK Radko: Pozoruhodné svědectví. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 75-76. [Pospíšil Josef: Znal jsem Haška (1977).] [2024]

PATERA Ludvík: Nový pohled na program a tvorbu slovenské proletářské literatury. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 76-79. [Šmatlák Stanislav: Program a tvorba (Bratislava, 1977).] [2025]

MACURA Vladimír: Monografie o slovenském sonetu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 80-81. [Krausová Nora: Vývin slovenského sonetu (Bratislava, 1976).] [2026]

HODROVÁ Daniela: Konformní archetyp tzv. lidového románu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 81-82. [Grivel Charles: Production de ĺ intérét romanesque (The Hague - Paříž, 1973).] [2027]

ŘEPKOVÁ Marie: Monografie o V. M. Klácelovi. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 82-84. [Dvořáková Zora: František Matouš Klácel (1976).] [2028]

HANZAL Josef: Podnětná syntéza dějin literatury a umění. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 85-87. [Hauser Arnold: Filozofie dějin umění (čes. 1975).] [2029]

MOURKOVÁ Jarmila: Edice korespondence nejen jako historický pramen. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 87-90. [Mrštík Vilém - Mrštík Alois: Nedosněné sny (1978), ed. Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř.] [2030]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Otokar Březina v Národní knihovně. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 90-91. [Básnické spisy O. B. (1975), ed. Břetislav Štorek a Miroslav Červenka [neuveden].] [2031]

FORST Vladimír: Užitečná pomůcka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 91-92. [Truhlář Břetislav: Próza socialistického realizmu (Bratislava, 1978).] [2032]

MOLDANOVÁ Dobrava: Tři svazky Fráni Šrámka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 92-93. [Kus krásného snu (1977), usp. Zina Trochová a Mojmír Otruba; Sláva života (1977), usp. Z. Trochová; Stříbrný vítr - Tělo (1978), ed. M. Otruba a Stanislava Mazáčová.] [2033]

VLAŠÍN Štěpán: Zajímavý literárněhistorický sborník. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 93. [Sborník prací filoz. fak. brněnské univerzity, řada D, č. 22 (1975).] [2034]

ŠISLER Petr: Pracovní vědecké setkání k 100. výročí úmrtí K. Sabiny. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94. [Zpráva o akci Rady mladých odborníků v ÚČL 24. 1. 1978.] [2035]

MACEK Emanuel: Poznámka o Hálkově básni o Máchovi. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94-95. [Dodatek k vlastnímu článku Neznámá báseň mladého Hálka o K. H. Máchovi (ČL 1975, č. 4) - viz záz. č. 1629.] 1629 [2036]