Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1978 - roč. 26, č. 6

STUDIE

HRABÁK Josef: Význam Karla IV. pro rozvoj české literatury. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 481-489; rus. resumé. [1920]

KONFERENCE PŘÍNOS ZDEŇKA NEJEDLÉHO ČESKÉ A SLOVENSKÉ KULTUŘE. (Referáty z konference k 100. výročí narození uspořádané 10. - 12. 5. 1978 v Liblicích Kabinetem Z. Nejedlého při Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV):

DVOŘÁK Jaromír: Podnětnost díla Zdeňka Nejedlého pro mezioborové bádání. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 491-494. [Výňatek z referátu.] [1921]

ROSENBAUM Karol: Zdeněk Nejedlý a slovenská literatúra a kultúra po oslobodení. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 495-499. [1922]

NIKOLSKIJ S[ergej]: Význam vědeckých zásad Z. Nejedlého pro teorii literatury. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 500-505. [1923]

BUDAGOGOVÁ Ludmila: Nejedlého vztah k uměleckému hledání. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 506-509. [1924]

TERAKOPJAN L.: Zdeněk Nejedlý a kritika. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 510-513. [1925]

SANČUK G. E.: Přednášky Zdeňka Nejedlého na Moskevské univerzitě. Podle osobních zápisků a vzpomínek. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 514-521. [1926]

SEEHASOVÁ [spr. SEEHASEOVÁ] Ilse: Cesta Zdeňka Nejedlého k proletářskému internacionalismu. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 522-526. [1927]

***

KOLÁR Jaroslav: Studnice romantického historismu v českém obrození a její iniciátor. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 527-539; něm. resumé. [Srovnání pův. vyd. Kroniky české Václava Hájka z Libočan (1541) s edicí z let 1819-23 a o pravděpodobném iniciátorovi edice Josefu Lindovi.] [1928]

LEHÁR Jan: Nad hádankou slovesného rodokmenu Dalimilovy kroniky. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 541-553; něm. resumé. [Včlenění do kontextu literatury 14. století na základě stylistického rozboru.] [1929]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Nový sborník k otázkám české historie a kultury 14. - 15. století. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 555-556. [Acta reformationem Bohemicam illustrantia - Příspěvky k dějinám utrakvismu (1978).] [1969]

HANZAL Josef: Barokní lyrika a Adam Michna z Otradovic. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 557-558. [Tichá Zdeňka: Adam Václav Michna z Otradovic (1976).] [1970]

ČORNEJ Petr: O vztahu obrozenců k české minulosti. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 558-560. [Recenze disertační práce Milana Zítka Obraz české minulosti v kulturních časopisech doby předbřeznové ve sb. Úloha historického povědomí v evropském národním hnutí v 19. století (AUC, 1976).] [1971]

HEŘTOVÁ Jaroslava: O básnickém umění. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 560-562. [Ars poetica (1976), usp. Václav Kubín.] [1972]

DOKOUPIL Blahoslav: Slovenský komparatistický sborník. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 563-564. [Litteraria, sv. 18, Historická novela. Medziliterárne súvislosti slovenského romantizmu (Bratislava, 1976).] [1973]

SIROVÁTKA Oldřich: Kniha a čtenáři. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 565-566. [Lesňák Rudolf: Literatúra medzi ĺudmi (Bratislava, 1977).] [1974]

VLAŠÍN Štěpán: Vzorná literární monografie. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 566-567. [Paternu Boris: France Prešeren, I-II (Lublaň 1976, 1977).] [1975]

SCHÜTZOVÁ Marie: Vladislav Dokoupil, Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Univerzitní knihovny v Brně. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 567-568. [(1972).] [1976]

SVADBOVÁ Blanka - ZACHAŘOVÁ Stanislava - ČORNEJ Petr: Konference o Zdeňku Nejedlém. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 568-572. [Poř. 10. - 12. 5. 1978 v Liblicích.] [1977]

KUČEROVÁ Hana: Konference o česko-slovenských literárních vztazích ve Smolenicích. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 572-575. [Poř. 5. - 7. 6. 1978.] [1978]

MOLDANOVÁ Dobrava: Nikolského čapkovská studie česky. Roč. 26, 1978, č. 6, s. 576. [Fantastika a satira v díle Karla Čapka (1978).] [1979]