Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1978 - roč. 26, č. 5

STUDIE

ŠERLAIMOVÁ S[vetlana] - BOGDANOV J[urij] - CHOREV V.: Literatura reálného humanismu. Poznámky o současné literatuře evropských socialistických zemí. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 385-408. [1914]

JÄHNICHEN Manfred: K ideologické pozici a estetické realizaci antifašistické poezie S. K. Neumanna ve 30. letech. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 409-418; něm. resumé. [1915]

SOLDÁN Ladislav: Zdeňka Nejedlého výklad tzv. náboženskosti u F. X. Šaldy. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 419-429; s něm. resumé. [1916]

VIEWEGH Josef - HLAVSA Jaroslav: Psychologie aforismu. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 430-437; rus. resumé. [1917]

KOLÁR Vladimír: Hledání místa poezie. K básnickému vývoji Josefa Peterky. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 438-449; rus. resumé. [1918]

KUČEROVÁ Hana: Jeden ze zapomenutých. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 450-454. [O Bartoši Vlčkovi.] [1919]

DOKUMENTY

VALOUCH František: Z korespondence Bartoše Vlčka s Vojtěchem Martínkem. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 455-456. [Komentář k otištění 3 dopisů z let 1923-24 (na s. 457-459).] [1934]

POLÁK Josef: Nerudovské písně kosmické Otakara Horského. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 460-461. [Komentář k otištění 3 básní z kalendáře Našince (Chicago, 1883); P. soudí, že autorem je Jan Neruda. - Horský Otokar (vl. jm. Otokar Klazar).] [1935]

MOLDANOVÁ Dobrava: Poznámky k historii recepce Šrámkova díla. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 462-465. [1936]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Štollova studie o Šaldovi. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 466-467. [Občan F. X. Šalda (1977).] [1962]

VORÁČEK Jaroslav: Umět psát pravdu. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 467-469. [Rybák Josef: Prsty od inkoustu aneb Osmnáct zastavení nad literaturou, uměním a životem (1977).] [1963]

HRABÁK Josef: Rub metody. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 469-471. [Kanyar-Becker Helene: Karel Konrád und sein Roman Rozchod! (Bern - Frankfurt n. M. - Las Vegas, 1977).] [1964]

TRUHLÁŘ Břetislav: Zoltán Rampák, Tvorba Ivana Bukovčana. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 471-472. [(Bratislava, 1978).] [1965]

ZEMAN Milan: O marxistickou kritiku. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 472-475. [Šerlaimovová S. A. - Bogdanov J. V.: Formovanie marxistickej literárnej kritiky v Československu (Bratislava, 1978).] [1966]

ZEMAN Milan: XXI. Bezručova Opava 1978. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 475-477. [Konference Zobrazení vítězství pracujícího lidu v současných socialistických literaturách poř. 20. - 22. 9.] [1967]

FORST Vladimír: Milan Pišút a česká literatura. Roč. 26, 1978, č. 5, s. 478-479. [K 70. narozeninám 16. 2. 1978.] [1968]