Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1978 - roč. 26, č. 4

STUDIE

HRZALOVÁ Hana: Nová epocha v dějinách české socialistické literatury. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 289-297. [K výročí února 1948.] [1907]

PEŤKO Valér: Február 1948 historicky a literárne. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 298-306. [1908]

DOBOSSY László: Maďarský pohled na Zdeňka Nejedlého. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 307-311. [1909]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Cesta Ladislava Fukse k dnešku. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 312-323; něm. resumé. [Rozbor próz Návrat z žitného pole (1974) a Pasáček z doliny (1977).] [1910]

KUZNĚCOVOVÁ R[aisa]: Ztvárnění skutečnosti v románech Jana Kozáka. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 325-342. [Rozbor románu Čapí hnízdo (1976).] [1911]

SIEGLOVÁ Naděžda: K počátkům socialistické literatury pro mládež. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 343-350; angl. resumé. [O čas. Kohoutek (1922-30).] [1912]

DVOŘÁK Jaromír: Bedřich Václavek a současné úkoly naší literární vědy. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 351-352. [1913]

DOKUMENTY

PEŠTA Pavel: Dopisy Jiřího Haussmanna Emilu Vachkovi. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 353-354. [Komentář k otištění vzájemné korespondence z let 1921-23 (na s. 354-360).] [1933]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUČEROVÁ Hana: Konference k výročí února v Liblicích. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 361-364. [Na téma Česká a slovenská socialistická literatura v letech 1948-1978 poř. 22. - 24. 2. 1978.] [1952]

VLAŠÍN Štěpán: Obrana marxistické estetiky. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 365-367. [Šabouk Sáva: Tři polemické studie (1976).] [1953]

PAVELKA Jiří: Úsilí o postižení řádu socialistické tvorby. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 367-370. [Rzounek Vítězslav: Řád socialistické tvorby (1977).] [1954]

KOLÁR Vladimír: Nový obsah. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 370-373. [Stejnojmen. kniha studií Jaromíra Pelce (1977).] [1955]

PYTLÍK Radko: Slovenský přínos k syntéze socialistické literatury. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 373-374. [Litteraria, sv. 19 (Bratislava, 1977).] [1956]

KOLÁR Jaroslav: Nejstarší české pohádky. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 375-377. [Stejnojmen. výbor (1976), usp. Karel Dvořák.] [1957]

ČORNEJ Petr: Sborník k problematice česko-ruských vztahů. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 377-379. [Příspěvky k dějinám česko-ruských kulturních styků, sv. 3 (1976).] [1958]

HOLÝ Jiří: Recepce v popředí pozornosti. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 379-380. [Kolektiv vedený Manfredem Naumannem: Gesellschaft, Literatur, Lesen (Berlín - Výmar, 1975).] [1959]

BRAUNER Vladimír H.: Švejk v anglickém sborníku. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 380-383. [The First World War in Fiction [První světová válka v krásné literatuře], zejména o studii Roberta Pynsenta Poslední dni Rakouska věnované mj. Jaroslavu Haškovi.] [1960]

DOKOUPIL Blahoslav: Bezručova Opava po dvacáté. Roč. 26, 1978, č. 4, s. 383-384. [Konference Petr Bezruč a česká poezie prvního desetiletí 20. století poř. 21. - 22. 9. 1977.] [1961]