Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1978 - roč. 26, č. 3

STUDIE

FISCHER Jan O.: Realismus a světový názor. (Případ Balzacův.) Roč. 26, 1978, č. 3, s. 193-212; franc. resumé. [Z chystané monografie Kritický realismus (vyšla 1979).] [1903]

NIKOLSKIJ S[ergej] V[asiljevič]: Paradoxy tvorby. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 214-219. [O románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23).] [1904]

LOUŽIL Jaromír: Bernard Bolzano a Rukopisy. Josef Linda. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 220-233; něm. resumé. [O bolzanistovi Lindovi a o jeho románu Záře nad pohanstvem (1818).] [1905]

ČORNEJ Petr: Vývoj názorů na husitství v díle Zdeňka Nejedlého v letech 1898-1920. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 235-247; rus. resumé. [Část větší rukopisné práce.] [1906]

DOKUMENTY

VAŠÁK Pavel: Neznámá recenze Máje z Unser Planet 1836. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 248-259. [Komentovaná edice recenze v přehledovém článku Übersicht der neuesten böhmischen belletristischen Literatur v čas. Unser Planet (Lipsko, roč. 7, 1836, č. 173, 20. 6., s. 698-691); s otištěním originálu i čes. překladu (přel. Rudolf Havel).] [1931]

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 260-269. [Informace o projektu ÚČSL a hesla Almanach aneb Novoročenka (1823-1825), Almanach české omladiny (1879), Apríl (1862), Básně v řeči vázané (1785), Besedy Času (1896-1914), Besedy lidu (1892-1921), Česká Thalia (1867-1871), Dělnictvo sobě! (1886).] [1932]

DISKUSE

KOPECKÝ Milan: K ediční práci a k její koordinaci. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 270-272. [O ediční činnosti v oblasti starší české literatury a polemika s článkem Zdeňky Tiché Poznámky k vydávání památek 17. a 18. století, ke koordinaci této práce a k recenzní praxi (ČL 1977, č. 1) - viz záz. č. 1835.] 1835 [1937]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Dnešku i literární historii. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 273-275. [Šmatlák Stanislav: Súčasnosť a literatúra (Bratislava, 1975).] [1942]

KOLÁR Vladimír: Portrét Jana Kozáka. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 275-277. [Hrzalová Hana: Jan Kozák (1977).] [1943]

HEŘTOVÁ Jarslava: Významné dílo o dějinách marxistické estetiky. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 277-279. [Lifšic M. A.: Problémy umění a filozofie (1975), usp. Vladimír Dostál.] [1944]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Nejen o literátech. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 280. [Horyna Václav: Rouhači a smíškové (1975).] [1945]

BEČKA Jiří: Julius Fučík a Tádžická SSR. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 281-282. [Hamrójev Habíb: Julius Fučik da Todžikiston (Dušanbe, 1975).] [1946]

HANZAL Josef: F. V. Hek - literární a historický. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 282-283. [Johanides Josef: F. V. Hek (1976).] [1947]

ČORNEJ Petr: Kontakty českých obrozenců s ruskou literaturou v první polovině dvacátých let 19. století. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 283-285. [Recenze studie Jaroslava Vávry Děkabristé a česká obrozenecká společnost ve Sborníku historickém, sv. 24 (1976).] [1948]

PRAŽÁK Emil: Bibliografie komeniologické literatury. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 285. [Pokorný Zdeněk: Bibliografie knižních komenian 1945-1975; týž: Bibliografie komeniologické literatury 1972, 1973, 1974, s dodatky za r. 1971 (obě 1976).] [1949]

MOLDANOVÁ Dobrava: Konference o Šrámkovi, Tomanovi a Gellnerovi. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 286. [Poř. ÚČSL 10. 9. 1977 v Praze.] [1950]

KUČEROVÁ Hana: Konference k výročí Velké říjnové revoluce v Moskvě. Roč. 26, 1978, č. 3, s. 286-288. [Na téma Velký říjen a literární proces současné epochy poř. 11. - 13. 10. 1977.] [1951]