Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1978 - roč. 26, č. 2

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ 100. VÝROČÍ NAROZENÍ ZDEŇKA NEJEDLÉHO:

ŠTOLL Ladislav: Vzpomínáme Zdeňka Nejedlého. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 97-98. [1895]

HRABÁK Josef: Zdeněk Nejedlý a literární věda. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 99-103; rus. resumé. [1896]

BLAHYNKA Milan: Časopis významu vysoké školy. K historii a poslání Nejedlého Varu z let 1921-1930. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 104-120; rus. resumé. [1897]

DVOŘÁK Jaromír: Zdeněk Nejedlý v letech 1948-1962. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 121-134. [1898]

HANZAL Josef: Metodologická a literární hodnota Nejedlého díla. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 135-150; rus. resumé. [1899]

SVADBOVÁ Blanka: Vývoj Nejedlého pojetí českých dějin od pozitivismu k marxismu. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 152-166; rus. resumé. [1900]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Říjen, SSSR a Lenin v díle Zdeňka Nejedlého. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 168-179; rus. resumé. [1901]

ČORNEJ Petr - HANZAL Josef: Nejedlovská literatura 1972-1977. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 181-186. [Přehled.] [1902]

Další příspěvky o Z. Nejedlém viz oddíl RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY (záz. č. 1940-1941).

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

BLAHYNKA Milan: Dvakrát z Kabinetu Z. Nejedlého. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 187-189. [Sb. Zdeněk Nejedlý. Doba - život - dílo (1975); Průvodce po archivu Zdeňka Nejedlého (1976).] [1940]

SVADBOVÁ Blanka: O Zdeňku Nejedlém jinak. Roč. 26, 1978, č. 2, s. 190-191; podepsáno B. S. [Sympozium poř. 23. 3. 1978 v Bratislavě.] [1941]