Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1978 - roč. 26, č. 1

STUDIE

POHORSKÝ Miloš: Český romantismus v evropském kontextu. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 1-8; angl. resumé. [Zejména o K. H. Máchovi; studie vznikla z diskusního příspěvku předneseného na konferenci o významu slovanských kultur na jaře 1977 v Berlíně.] [1889]

VAŠÁK Pavel: Textologie a máchovské systémy. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 10-20; franc. resumé. [Rozbor textů z dvou verzí deníku a z Malého sešitu.] [1890]

FORST Vladimír: Život je zápas. Poznámky k životopisu Alberta Škarvana. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 21-31; rus. resumé. [Stejnojmen. soubor dokumentů a deníkových záznamů (Martin, 1977), ed. Rudolf Chmel.] [1891]

KOLÁR Jaroslav: K dramaturgii českého lidového divadla. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 32-42; něm. resumé. [O dramatizacích světských epických látek lidového čtení na začátku 19. st.] [1892]

ŘEPKOVÁ Marie: Poznámky k portrétnímu umění tří autorů májovské generace. K. Světlá - V. Hálek - A. V. Šmilovský. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 43-53. [1893]

LOUŽIL Jaromír: Bernard Bolzano a Rukopisy. Václav Alois Svoboda. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 54-68; něm. resumé. [O bolzanistovi Svobodovi a o jeho překladu RK do němčiny; s otištěním 2 Svobodových básní a Bolzanova dopisu z 25. 11. 1818 v příloze (na s. 69-71).] [1894]

DOKUMENTY

LEŇO Andrej: Z korešpondencie A. Jiráska so slovenskými priateĺmi. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 74-77. [Komentář a medailony adresátů k otištění vzájemné korespondence z let 1898-26 (na s. 78-92).] [1930]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VÍŠKOVÁ Jarmila: Božena Němcová stále živá. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 93-95. [Přehled novějších edic.] [1938]

PAVLOV Ivan: Prof. Neďalko Ivanov Draganov, CSc., zemřel. Roč. 26, 1978, č. 1, s. 96. [K 26. 3. 1977.] [1939]