Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1977 - roč. 25, č. 6

STUDIE

PETERKA Josef: Tomanovy Měsíce ve srovnání s jinými variacemi na kalendářový cyklus. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 477-489; rus. resumé a citát z F. X. Šaldy o Tomanovi. [Srovnání s cykly Jana Nerudy, J. S. Machara, Františka Branislava, Petra Prouzy, Vítězslava Nezvala, Václava Honse, Petra Skarlanta a Jaroslava Čejky.] [1827]

HÁJKOVÁ Alena: Pomsty individualistovy. (K tvorbě Viktora Dyka v prvním desetiletí dvacátého století.) Roč. 25, 1977, č. 6, s. 491-498; něm. resumé. [1828]

BLAHYNKA Milan: Dva kroky k realismu. Vančurovy romány Pekař Jan Marhoul a Pole orná a válečná. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 499-516; rus. resumé. [(1924), (1925).] [1829]

KUDĚLKA Viktor: Meziválečné drama a svět. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 517-529; něm. resumé. [Přehledová stať o zahraničních vlivech a o ohlasu našich her v cizině.] [1830]

KOŘÍNKOVÁ Drahomíra: Motivická výstavba Fuksova Spalovače mrtvol. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 531-538; něm. resumé. [(1967).] [1831]

HRZALOVÁ Hana - MOLDANOVÁ Dobrava: Moskevské sympozium o české a slovenské literatuře ve společenství socialistických literatur. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 539-541; podepsáno hh-dm. [Poř. 14. - 16. 6. 1977 v Moskvě.] [1832]

MOSKEVSKÉ SYMPOZIUM o české a slovenské literatuře ve společenství socialistických literatur. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 541-551. [Otištění pracovních tezí jednotlivých literárněvědných pracovišť: Česká a slovenská literatura v současné etapě společenství evropských socialistických literatur (Ústav slavistiky AV SSSR), Metodologicko-metodické otázky syntézy socialistickej literatúry (Literárnovedný ústav SAV), Česká literatura v současné etapě rozvoje společenství evropských socialistických literatur (Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV).] [1833]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JEŘÁBEK D[ušan]: Kompendium literární komparatistiky. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 552-554. [Hrabák Josef: Literární komparatistika (1976).] [1879]

BURIÁNEK František: Šrámek a Sobotka. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 554-556. [Přicházejí, odcházejí ... Šrámek a Sobotka, 1877-1977 (1977), výbor z básní, zápisníků a dokumentů, usp. Marie Hejná.] [1880]

MOLDANOVÁ Dobrava: Jubilejní šrámkovská monografie. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 556-557. [Buriánek František: Fráňa Šrámek (1976).] [1881]

PYTLÍK Radko: Monografie o Boženě Benešové. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 558-560. [Moldanová Dobrava: Božena Benešová (1976).] [1882]

VLAŠÍN Štěpán: Haškovy kabaretní scénky a hry. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 560-561. [Hašek Jaroslav aj.: Větrný mlynář a jeho dcera (1976), usp. Radko Pytlík.] [1883]

VAŠÁK Pavel: Studia Bohemica Olomucensia. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 561-565. [Sv. 1 (1975).] [1884]

VESELÝ Jiří: Obrana lidstva. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 565-566. [Verteidigung der Menschheit (Berlín, 1975), sb. statí a rozhovorů o světové protifašistické literatuře.] [1885]

PEŠTA Pavel: Václavkova Olomouc o národním obrození. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 567-568. [Konference poř. 4. - 6. 10. 1976; převážně byla věnována odkazu Františka Palackého.] [1886]

MOLDANOVÁ Dobrava: Výbor z Holečkova Pera. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 568-569. [(1976), usp. Arno Linke.] [1887]

URBAN Zdeněk: Ohlas osvobození Bulharska ve slovanských literaturách. Roč. 25, 1977, č. 6, s. 569-571. [Georgiev Emil: Epopeja na osvoboditelnata borba na balgarskija narod v slavjanskite literaturi (Sofia, 1976).] [1888]