Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1977 - roč. 25, č. 5

STUDIE

REVOLUČNÍ ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LET A LITERATURA SOVĚTSKÁ. (Referáty a diskusní příspěvky z konference pořádané k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce 27. - 29. 4. 1977 v Liblicích):

KOVÁŘOVÁ Zdena: Konference k 50. výročí Velké říjnové revoluce v Liblicích. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 381-393. [Referát o konferenci.] [1810]

JURJEVOVÁ L[idija]: K některým metodologickým a teoretickým problémům společné práce: Literatura Československa a sovětská literatura 20. - 30. let. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 394-406. [1811]

BELZA Svjatoslav: SSSR v tvorbě Jiřího Taufra. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 407-416. [1812]

NADJARNYCH Nina: Úloha literárních vztahů v procesu utváření duchovní kultury rozvinutého socialismu. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 417-423. [1813]

MOLDANOVÁ Dobrava: Válečný román jako obraz společenské krize. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 424-426. [Srovnání románu A. M. Tilschové Haldy (1927) s trilogií Boženy Benešové Úder, Podzemní plameny, Tragická duha (1926-33).] [1814]

ZIETLOWOVÁ Barbara: Tři české románové modely v typologickém srovnání Hašek - Vančura - Olbracht. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 426-428. [O románech Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921), Pekař Jan Marhoul (1924) a Anna proletářka (1928).] [1815]

KUČEROVÁ Hana: Odraz Říjnové revoluce a sovětské skutečnosti v české próze dvacátých a třicátých let. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 428-431. [1816]

SIROVÁTKA Oldřich: Česká dělnická a revoluční píseň 20. a 30. let. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 431-433. [1817]

RICHTER Ludwig: K niektorým vývinovým problémom slovenského socialistického literárneho pohybu v prvej polovici 20. rokov. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 433-437. [1818]

BREZINA Ján: Kryštalizácia a vyzrievanie básnika Laca Novomeského pod vplyvom Veĺkého októbra. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 437-441. [1819]

OBST Milan: Sovětské hry na českých jevištích dvacátých let. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 441-445. [1820]

KUDĚLKA Viktor: Z bojů o sovětské drama na českých scénách v meziválečném období. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 446-448. [1821]

STÝSKAL Jiří: Sovětské hry v inscenacích Oldřicha Stibora. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 448-452. [O inscenacích v Ostravě.] [1822]

TÁBORSKÁ Jiřina: K otázce vnitřních rozporů ve vývoji marxistické kritiky a estetiky. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 452-456. [Zejména mezi Bertoltem Brechtem a György Lukácsem.] [1823]

KOLÁR Vladimír: K Václavkovu pojetí stranickosti literatury. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 457-461. [1824]

ZEMAN Milan: K Václavkovu vývoji od stupně předsovětského k sovětskému. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 461-465. [1825]

HODROVÁ Daniela: K obecným otázkám žánru románu v sovětské literatuře dvacátých let. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 465-467. [1826]

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETERKA Josef: Kritika fiktivní revolty. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 468-470. [Lifšic M. A. - Rejngardtová L. J.: Krize modernismu (1975), usp. Vladimír Dostál.] [1875]

MACURA Vladimír: Vývoj a text. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 470-473. [O interpretácii umeleckého textu, sv. 5 (Bratislava, 1976).] [1876]

HANZAL Josef: O nové pojetí umění. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 473-474. [Dorfles Gillo: Proměny umění (1976).] [1877]

FORST Vladimír: Za Jozefem Felixem. Roč. 25, 1977, č. 5, s. 474-476. [K 14. 4. 1976.] [1878]