Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1977 - roč. 25, č. 4

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ LADISLAVU ŠTOLLOVI K 75. NAROZENINÁM:

[REDAKCE]: Akademiku Ladislavu Štollovi k pětasedmdesátinám. 26. června se dožívá Ladislav Štoll 75 let. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 285-286. [1803]

BLAHYNKA Milan: Tvořivé poslání. K vývojové logice díla Ladislava Štolla v české literatuře 20. století. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 287-298; rus. resumé. [1804]

VLAŠÍN Štěpán: Neumannova poezie z třicátých let a její interpretace v díle Ladislava Štolla. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 299-309; něm. resumé. [1805]

HÁJKOVÁ Alena: Štollova poválečná koncepce literární kritiky. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 310-316; něm. resumé. [1806]

PYTLÍK Radko: Šaldovo pojetí syntézy v letech devadesátých. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 318-328; rus. resumé. [1807]

MACEK Emanuel: K jedné stránce Šaldova kulturněpolitického působení. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 330-333. [O jeho střetech s cenzurou; s otištěním zabavených míst a rozhovoru o cenzuře z r. 1931.] [1808]

Další příspěvky o L. Štollovi viz oddíly BIBLIOGRAFIE a DOKUMENTY (záz. č. 1834, 1838).

***

KIŠKIN L[ev] S[ergejevič]: Mikoláš Aleš a čeští spisovatelé. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 334-344. [1809]

DOKUMENTY

DVOŘÁK Jaromír: Z korespondence Ladislava Štolla Petru Bezručovi. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 349-353. [Komentář k edici vzájemné korespondence z let 1950-57 (na s. 353-358); s vysvětlivkami a s faksimile dopisnice P. Bezruče.] [1834]

BIBLIOGRAFIE

MACEK Emanuel: Doplněk bibliografie Ladislava Štolla za léta 1973-77. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 345-348. [Navazuje na knižní Bibliografii díla Ladislava Štolla (1974).] [1838]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOURKOVÁ Jarmila: Vilém Závada. Krajiny mého srdce. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 361-364. [Krajina a lidé mého srdce (1975).] [1869]

KUČEROVÁ Hana: Závažný přínos sovětské bohemistiky. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 364-369. [Kuzněcovová R. R.: Stanovlenije romana-epopeji novogo tipa v češskoj proze (Moskva, 1975).] [1870]

FORST Vladimír: Nad čtvrtým svazkem Dějin slovenské literatury. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 370-372. [Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia (Bratislava, 1975).] [1871]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Estetický odkaz A. V. Lunačarského. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 372-375. [Stati o umění, sv. 1, Estetika, kulturní politika, teorie literatury (1975), usp. Vladimír Dostál.] [1872]

PAVELKA Jiří: Významná práce G. Lukácse. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 375-379. [Historický román (Bratislava, 1976).] [1873]

TICHÁ Zdeňka: Zbraslavská kronika v reprezentačním vydání. Roč. 25, 1977, č. 4, s. 379-380. [Ed. Zdeněk Fiala (1975).] [1874]