Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1977 - roč. 25, č. 3

STUDIE

ŠTOLL Ladislav: F. X. Šalda (1867 - 1937). Setkání s Neumannem. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 189-196. [Kapitola z monografie Občan F. X. Šalda (1977).] [1788]

KUZNĚCOVOVÁ R[aisa] R[omanovna]: Román, reportáž, črta. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 197-209; rus. resumé. [K diskusím na téma román, nebo reportáž na přelomu 20. a 30. let a o prostupování obou žánrů v dílech Karla Čapka aj.] [1789]

SIROVÁTKA Oldřich: Od literatury k braku. Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 210-223; něm. resumé. [1790]

HANZAL Josef: K pojetí lidu v obrozenské literatuře. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 225-235; něm. resumé. [Též o tvorbě lidových autorů - písmáků.] [1791]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Karpatské prózy Jaromíra Tomečka. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 236-246; něm. resumé. [Rozbor raných knih z let 1944-47.] [1792]

K HISTORIČNOSTI V MARXISTICKÉ LITERÁRNÍ VĚDĚ. (Zkrácené referáty z konference pořádané u příležitosti vydání 2. dílu Dějin francouzské literatury 19. a 20. st. pořádané 14. - 16. 12. 1976 v Liblicích):

VESELÝ Jindřich: Z literárněvědné konference v Liblicích. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 248-251. [Referát o konferenci.] [1793]

BĚLIČ Oldřich: Základní principy historičnosti v marxistické literární vědě. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 251-253. [1794]

FAYOLLE Roger (Francie): Za historickou definici literárnosti. Z franc. přel. Blanka Pátková. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 254-257. [1795]

PETRONIO Giuseppe (Itálie): Společenské uplatnění literárního díla. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 257-259. [1796]

DASPRE André (Francie): Historik a formalista. Z franc. přel. Blanka Pátková. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 259-261. [1797]

THALHEIM Hans Günter (NDR): Marxistická historie německé literatury. (Problémy koncepce a metodologie.) Roč. 25, 1977, č. 3, s. 261-262. [1798]

SÜPEK Ottó (Maďarsko): Úvahy nad metodou správné analýzy literárních textů. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 262. [1799]

FISCHER Jan O.: Některé metodologické zkušenosti z Dějin francouzské literatury 19. a 20. století. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 263-266. [1800]

BEVERNISOVÁ Christa: Poznámky k historičnosti problému metody. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 266-267. [1801]

***

URBAN Zdeněk: Nerudova arabeska O loretánských zvoncích v básnické parafrázi E. Bagrjany. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 268-269. [O historii vzniku poémy bulharské básnířky z r. 1928.] [1802]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TICHÁ Zdeňka: Nad českým výborem z Lichačovových studií. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 271-274. [K pramenům ruského realismu (1975), usp. Jiří Honzík a Ladislav Zadražil.] [1861]

HRABÁK Josef: Podnětná publikace. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 274-275. [Bachtin M. M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance (1975), přel. Jaroslav Kolár.] [1862]

KOLÁR Jaroslav: Nad novým vydáním Mitrovicových příhod. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 275-276. [Příhody ... (1977), ed. Alois Bejblík.] [1863]

FORST Vladimír: O vztazích mezi českou a slovenskou literaturou. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 276-278. [Tomčík Miloš: Literárne dvojobrazy. Zo vzťahov medzi slovenskou a českou literatúrou 19. a 20. storočia (Bratislava, 1976).] [1864]

TRUHLÁŘ Břetislav: Monografie o Ivanu Kraskovi. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 278-279. [Šmatlák Stanislav: Vývin a tvar Kraskovej lyriky (Bratislava, 1976).] [1865]

VLAŠÍN Štěpán: O levicové inteligenci na Ostravsku. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 279-280. [Lubojacký Alfréd: Jak jsem to viděl (1976).] [1866]

ZEMAN Milan: O metodě literárního rozboru. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 280-282. [Frátrik Ján: K rozboru literárneho textu (Bratislava, 1976), příručka pro školy.] [1867]

MOLDANOVÁ Dobrava: Knížky o Tylovi a Máchovi pro mládež. Roč. 25, 1977, č. 3, s. 282-284. [Kožík František: Miláček národa; Čáka Jan: Poutník Mácha (obě 1975).] [1868]