Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1977 - roč. 25, č. 2

STUDIE

POHORSKÝ Miloš: Dvě kapitoly o Šrámkově próze. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 93-112; něm. resumé a citát z F. X. Šaldy. [K 100. výročí narození 19. 1. 1977.] [1784]

MOLDANOVÁ Dobrava: "... nenatrháš z nebe hvězd." Proměny šrámkovského příběhu 1913-1931. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 114-124; něm. resumé a citát z A. M. Píši. [1785]

KUZNĚCOVOVÁ R[aisa] R[omanovna]: Člověk a dějiny v románové epopeji Jaroslava Kratochvíla Prameny. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 151-169. [Kapitola z knižní studie Románová epopej nového typu v české literatuře.] [1786]

DVOŘÁK Jaromír: Na téma život proti smrti. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 170-172. [O Jiřím Wolkrovi a Marii Pujmanové.] [1787]

KORESPONDENCE

MAZÁČOVÁ Stanislava - TROCHOVÁ Zina: Z korespondence Fráni Šrámka. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 127-150. [Komentář k edici 30 vzájemných dopisů F. Š. a různých adresátů z let 1915-27 (na s. 128-150).] [1837]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Vladimír: Hrubín ve Slunovratu. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 173-174. [Až do konce poezie (1975), usp. Miloš Pohorský.] [1852]

MACEK Emanuel: Ediční dílo Kamilly Neumannové. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 174-176; podepsáno em. [Stejnojmen. soupis Aleše Zacha (1976).] [1853]

ČORNEJ Petr - HANZAL Josef: Lidové hnutí a české obrození. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 176-177. [Petráň Josef: Rebelie (1975).] [1854]

HRABÁK Josef: Ke kořenům naší literární kultury. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 178. [Staroslověnské legendy českého původu (1976), ed. Emilie Bláhová a Václav Konzal.] [1855]

FORST Vladimír: Ojedinělá monografie. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 179-180. [Turčány Viliam: Rým v slovenskej poézii (Bratislava, 1975).] [1856]

MOLDANOVÁ Dobrava: Výbor z Rilkových Obětí lárům. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 180-181. [Dech rodné země (1975), pražské básně, překlad Gustav Francl.] [1857]

TICHÁ Zdeňka: Člověk v literatuře staré Rusi. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 181-183. [Stejnojmen. monografie D. S. Lichačova (1974).] [1858]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: Život a poezie Elisavety Bagrjany. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 184-186. [Dimitrova Blaga - Vasilev Jordan: Mladostta na Bagrjana i nejnite spatnici (Plovdiv, 1975), životopis; titíž autoři: Dni černi i beli (Sofia, 1975), o díle.] [1859]

KUČEROVÁ Hana: Sto let Ivana Kraska. Roč. 25, 1977, č. 2, s. 186-187. [Konference na téma Ivan Krasko a evropský symbolismus poř. 27. - 29. 9. 1976 ve Smolenicích.] [1860]