Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1977 - roč. 25, č. 1

STUDIE

KÖNIGSMARK Václav: Sondy do života. Příspěvek k otázkám vývoje české prózy první poloviny sedmdesátých let. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 1-12; angl. resumé. [1779]

MOLDANOVÁ Dobrava: Význam dětských povídek a próz s dětskou tematikou v tvorbě Růženy Svobodové. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 13-25; něm. resumé. [1780]

KOPISŤANSKÁ N. F. - GOŠOVSKÝ V. L.: Jak vznikla první kniha Ivana Olbrachta o Zakarpatsku. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 26-34. [Země bez jména (1932).] [1781]

HORÁLEK Karel: Ze sovětské komparatistiky. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 35-45; rus. resumé. [Přehled prací o srovnávací literární vědě a folkloristice.] [1782]

ČORNEJ Petr: Vystoupení Zdeňka Nejedlého proti RKZ v roce 1937 a jeho ohlas. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 46-53. [1783]

DISKUSE

TICHÁ Zdeňka: Poznámky k vydávání památek 17. a 18. století, ke koordinaci této práce a k recenzní praxi. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 54-61. [Též polemika se statí Milana Kopeckého Dva vývojové články staročeské hymnografie ve SPFFBU (1974) kritizující ediční postup Z. Tiché v ant. Růže, kterouž smrt zavřela (1970); s poznámkou redakční rady ČL uzavírající polemiku (ČL 1977, č. 4, s. 380).] - Viz též další polemika v záz. č. 1937. 1937 [1835]

KRBEC Miloslav: Problematika nikoliv jedné edice. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 62-68; s přílohou na s. 69-71. [O nezbytnosti kolace tištěného díla s rukopisem; s kritikou ediční práce Miroslava Heřmana a Benjamina Jedličky na Spisech Josefa Dobrovského.] [1836]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETERKA Josef: Monografie o J. Rybákovi. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 72-73. [Voráček Jaroslav: Josef Rybák (1975).] [1839]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Kaplickém. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 73-74. [Nejedlá Jaromíra: Václav Kaplický (1975).] [1840]

ŠTĚRBOVÁ Alena: K inscenacím Vančurova Učitele a žáka. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 74-76. [O studii Jiřího Stýskala Vančurův Učitel a žák v kontextu vývoje české divadelní avantgardy ve sb. Studia bohemica I (1975) a o uvedení hry v rozhlase 16. 6. 1934.] [1841]

VLAŠÍN Štěpán: Wolkrova milostná korespondence. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 76-77. [Do boje, lásko, leť (1975), usp. Jaromír Dvořák.] [1842]

HRABÁK Josef: Příklad vzorné popularizace. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 77-78. [Dačický z Heslova Mikuláš: Paměti (1975), ed. Emil Pražák.] [1843]

FORST Vladimír: Obrazová publikace k slovenské literatuře. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 78-79. [Uhrin Pavol: Album literárnych pamiatok na Slovensku (Martin, 1976).] [1844]

HODROVÁ Daniela: Východiska a cíle. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 79-80. [Stejnojmen. výbor ze studií sovětských literárních vědců s podtitulem Metodologické problémy sovětské literární vědy (1974), usp. Milan Hrala.] [1845]

URBAN Zdeněk: Slovník bulharské literatury. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 80-81. [Rečnik na balgarskata literatura I, A-D (Sofia, 1976).] [1846]

KREJČÍ Karel: Dílo polského kritika a literárního historika v češtině. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 81-84. [Wyka Kazimierz: O potřebě literární historie (1975), usp. Otakar Bartoš.] [1847]

NEČAS Jaroslav: Z nového Přehledu. K literárním vztahům česko-jugoslávským. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 84-87. [O bohemistických statích v 9. ročníku sb. Přehled kulturních, literárních a školských otázek (Daruvar, 1975).] [1848]

MACURA Vladimír: Překlad v literární komunikaci. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 87-89. [Popovič Anton: Teória umeleckého prekladu (Bratislava, 1975).] [1849]

SCHÜTZOVÁ Marie: Nový pohled na vývoj v Československu od obrození do roku 1948. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 89-90. [Jíša Václav: Minulost budoucnosti (1975).] [1850]

POHORSKÝ Miloš: Zemřel Břetislav Štorek. Roč. 25, 1977, č. 1, s. 91. [K 24. 8. 1976.] [1851]