Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 6

STUDIE

BLAHYNKA Milan: Pětiletka obnovy české poezie 1971 - 1976. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 481-493; něm. resumé. [Přehledová stať.] [1712]

VLAŠÍN Štěpán: Ve škole života. (Vývojové tendence české prózy sedmdesátých let.) Roč. 24, 1976, č. 6, s. 495-505; něm. resumé. [1713]

KUDĚLKA Viktor: Horká půda dramatu. (Bilance a výhledy.) Roč. 24, 1976, č. 6, s. 506-519; něm. resumé. [O dramatu 1. poloviny 70. let.] [1714]

JEŘÁBEK Dušan: Ke spolupráci S. K. Neumanna s moravskými časopisy v letech 1906-1910. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 520-529; rus. resumé. [1715]

DOROŠEVIČ A.: Mýtus v literatuře XX. století. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 530-543. [Ve světové prozaické a dramatické tvorbě.] [1716]

OTRUBA Mojmír: Marginálie k nerudovským studiím Karla Poláka. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 544-552. [Se soupisem hlavních prací K. P. o Nerudovi.] [1717]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: O kritice a próze po Květnu. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 553-555. [Hrzalová Hana: Spoluvytvářet skutečnost. K vývoji české socialistické kritiky a prózy v letech 1945-1975 (1976).] [1769]

BLAHYNKA Milan: Kniha kritického myšlení. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 555-560. [Dostál Vladimír: V tomto znamení. Příspěvky k dějinám české marxistické kritiky a estetiky meziválečného období (1975).] [1770]

FORST Vladimír: Kritické ohlédnutí. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 561-562. [Truhlář Břetislav: Literatúra a skutočnosť (Bratislava, 1976).] [1771]

PAVELKA Jiří: Wolkrovský sborník. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 562-563. [Na přední stráži (1975), sb. o J. W., usp. Pavel Marek.] [1772]

VLAŠÍN Štěpán: Analýza prozaického stylu. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 564-565. [Tomiš Karol: O štýle slovenskej prózy (Bratislava, 1975).] [1773]

TICHÁ Zdeňka: Dva příspěvky k poznání českého literárního humanismu a renesance. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 565-568. [Renesanční poezie (1975), ant., ed. Helena Businská; Čapek J. B.: Paradox české renesance, studie v ital. čas. Annali dell Istituto Universitario Orientale (Neapol, 1975).] [1774]

KÖNIGSMARK Václav: Beletrizované vzpomínky. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 569-570. [Kočová Zuzana: Pět sešitů ze začátku (1975).] [1775]

OLONOVÁ E[lvíra]: Formování socialistické osobnosti a literatura. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 570-571. [Timofejeva V. V.: Puti chudožestvennogo issledovanija ličnosti (Leningrad, 1975).] [1776]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Nedoceněné dědictví. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 571-574. [Gorskij I. K.: Aleksandr Veselovskij i sovremennosť (Moskva, 1975).] [1777]

NEČAS Jaroslav: Za Josefem Moravcem. Roč. 24, 1976, č. 6, s. 575-576. [K 24. 5. 1976.] [1778]