Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1976 - roč. 24, č. 5

STUDIE

TICHÁ Zdeňka: Adam Václav Michna z Otradovic a jeho milostná poezie. K 300. výročí Michnova úmrtí. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 385-396; něm. resumé. [Rozbor mysticko-erotických básní.] [1705]

PYTLÍK Radko: O českém románu sociálním. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 398-407; rus. resumé. [V druhé polovině 19. st.] [1706]

BURIÁNEK František: Karel Čapek estetik. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 409-416; franc. resumé. [O jeho (nepublikované) disertační práci Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění.] [1707]

FILIPČIKOVÁ Raisa: Dělnické a revoluční hnutí v české a bulharské literatuře. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 417-436. [Srovnávací rozbor poválečných románů.] [1708]

MACURA Vladimír: "Vlast" obrozenská a "vlast" Máchova. K 140. výročí smrti K. H. Máchy. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 437-444; rus. resumé. [O teritoriálním obsahu pojmu u obrozenců a o metafyzické absolutní hodnotě u Máchy.] [1709]

TOPOĹSKÁ Lucy: Ke vztahu mezi českým, rakouským a německým dramatem v době obrození. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449; něm. resumé. [1710]

RÁKOS Petr: Z maďarské bohemistiky. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 450-454. [Přehledová stať.] [1711]

DOKUMENTY

LEŇO Andrej: Zo súkromnej slovenskej korešpondencie A. Jiráska. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 455. [Komentář k edici 17 dopisů z let 1896-97 a 1921 (na s. 455-465).] [1718]

KRAUS Bohumil [na obálce spr. Bohuslav]: Z pozůstalosti přátel Jiřího Wolkra. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 466-468. [Edice 4 listů J. W. Jaroslavu Kreplovi.] [1719]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PRAŽÁK Emil: Nové svazky díla J. A. Komenského. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 469-471. [Opera omnia, sv. 13, 14, 18 (všechny 1974).] [1764]

OTRUBA Mojmír: Nové vydání monografie o M. V. Krameriusovi. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 471-473. [Novotný Jan: Matěj Václav Kramerius (1973).] [1765]

ŘEPKOVÁ Marie: J. Dolanský - Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 474-477. [(1975).] [1766]

JEŘÁBEK D[ušan]: Zdeněk Nejedlý, Má vlast. Symfonie doby, života a díla. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 478-479. [(1975).] [1767]

BLAHYNKA Milan: V. Nezval o moskevském spisovatelském sjezdu 1934. Roč. 24, 1976, č. 5, s. 480. [Oprava údaje v Dílu V. N., sv. 25, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931 - 1941 (1974).] [1768]