Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1976 - roč. 24, č. 4

STUDIE

FORST Vladimír: Ivan Krasko a Čechy. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 289-303; rus. resumé. [K 100. výročí narození 12. 7. 1976.] [1699]

FILIPČIKOVÁ R[aisa]: Poslání umění jako téma umělecké literatury. (Na základě rozboru románu V. Řezáče Rozhraní.) Roč. 24, 1976, č. 4, s. 305-313. [(1944).] [1700]

KUČEROVÁ Hana: Vančurova dramatická tvorba dvacátých let jako mezník umělcovy tvorby. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 314-329; rus. resumé. [1701]

KUDĚLKA Viktor: Hry na úspěch. Z dramaturgické periférie let 1918 - 1945. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 330-343; rus. resumé. [Přehledová studie; s opravou redakce o Emilu Synkovi v ČL 1978, č. 1, s. 96.] [1702]

LEŇO Andrej: Tri cesty A. Jiráska na Slovensko za materiálmi k Bratstvu. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 344-354; něm. resumé. [Popis cest a četné citace z dopisů.] [1703]

PAVELKA Jiří: Nové perspektivy pro studium metafory v literárním díle. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 356-363. [Zejména o výkladech Sávy Šabouka.] [1704]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HEŘTOVÁ Jaroslava: Významný příspěvek k sovětské literárněvědné metodologii. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 364-366. [Bušmin A. S.: Prejemstvennosť v razvitiji literatury [Návaznost ve vývoji literatury] (Leningrad, 1975).] [1758]

BLAHYNKA Milan: Práce základního významu. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 367-371. [Šerlaimovová S. A.: Češskaja poezija XX veka, 20-30 gody (Moskva, 1973).] [1759]

MOLDANOVÁ Dobrava: Monografie o Růženě Svobodové. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 372-375. [Mourková Jarmila: Růžena Svobodová (1975).] [1760]

PETRŮ Eduard: Dvě edice staročeské prózy. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 375-377. [Křišťan z Prachatic: Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané; Rodovský z Hustiřan Bavor: Kuchařství, to jest Knížka o rozličných krmích ... (obě 1975), ed. obou Zdeňka Tichá.] [1761]

BELZA Svjatoslav: Obecné a zvláštní v literaturách evropských socialistických zemí. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 377-380. [Konference poř. v říjnu 1975 v Moskvě.] [1762]

ŠŤASTNÝ Radko: Pomocná kniha, zejména pro žáky. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 380-382. [Odpověď autora slovníku Čeští spisovatelé deseti století na kritiku Štěpána Vlašína (ČL 1975, č. 4) - viz záz. č. 1661.] 1661 [1763]