Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 4

STUDIE

FORST Vladimír: Ivan Krasko a Čechy. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 289-303; rus. resumé. [K 100. výročí narození 12. 7. 1976.] [1699]

FILIPČIKOVÁ R[aisa]: Poslání umění jako téma umělecké literatury. (Na základě rozboru románu V. Řezáče Rozhraní.) Roč. 24, 1976, č. 4, s. 305-313. [(1944).] [1700]

KUČEROVÁ Hana: Vančurova dramatická tvorba dvacátých let jako mezník umělcovy tvorby. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 314-329; rus. resumé. [1701]

KUDĚLKA Viktor: Hry na úspěch. Z dramaturgické periférie let 1918 - 1945. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 330-343; rus. resumé. [Přehledová studie; s opravou redakce o Emilu Synkovi v ČL 1978, č. 1, s. 96.] [1702]

LEŇO Andrej: Tri cesty A. Jiráska na Slovensko za materiálmi k Bratstvu. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 344-354; něm. resumé. [Popis cest a četné citace z dopisů.] [1703]

PAVELKA Jiří: Nové perspektivy pro studium metafory v literárním díle. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 356-363. [Zejména o výkladech Sávy Šabouka.] [1704]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HEŘTOVÁ Jaroslava: Významný příspěvek k sovětské literárněvědné metodologii. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 364-366. [Bušmin A. S.: Prejemstvennosť v razvitiji literatury [Návaznost ve vývoji literatury] (Leningrad, 1975).] [1758]

BLAHYNKA Milan: Práce základního významu. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 367-371. [Šerlaimovová S. A.: Češskaja poezija XX veka, 20-30 gody (Moskva, 1973).] [1759]

MOLDANOVÁ Dobrava: Monografie o Růženě Svobodové. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 372-375. [Mourková Jarmila: Růžena Svobodová (1975).] [1760]

PETRŮ Eduard: Dvě edice staročeské prózy. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 375-377. [Křišťan z Prachatic: Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané; Rodovský z Hustiřan Bavor: Kuchařství, to jest Knížka o rozličných krmích ... (obě 1975), ed. obou Zdeňka Tichá.] [1761]

BELZA Svjatoslav: Obecné a zvláštní v literaturách evropských socialistických zemí. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 377-380. [Konference poř. v říjnu 1975 v Moskvě.] [1762]

ŠŤASTNÝ Radko: Pomocná kniha, zejména pro žáky. Roč. 24, 1976, č. 4, s. 380-382. [Odpověď autora slovníku Čeští spisovatelé deseti století na kritiku Štěpána Vlašína (ČL 1975, č. 4) - viz záz. č. 1661.] 1661 [1763]