Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 3

STUDIE

BERNŠTEJNOVÁ I[nna]: Dynamika románového žánru v literaturách socialistických zemí. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 193-199. [1692]

PETERKA Josef: Tendence a problémy poezie 70. let. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 200-216; rus. resumé. [1693]

FILIPČIKOVÁ R[aisa]: Formování historického románu jako koncepce národní historie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 217-221. [O vývoji žánru v čes. literatuře od národního obrození do Aloise Jiráska.] [1694]

BÍLEK Jaroslav: Bedřich Václavek v Rovnosti. (Přehled kritik a recenzí české poetistické a sociální prózy z let 1926 - 1928.) Roč. 24, 1976, č. 3, s. 222-238; něm. resumé. [1695]

GUREVIČ A[ron] J[akovlevič]: K dějinám grotesknosti. "Nahoře" a "dole" ve středověké literatuře. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 239-249. [1696]

SEEHASOVÁ [spr. SEEHASEOVÁ] Ilse: České příspěvky k marxistickému pohledu na literaturu 1918-1938. Poznámky o vlastní práci. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 250-255. [O hlavních tezích stejnojmen. disertační práce, obhájené v r. 1974 v Lipsku.] [1697]

OTRUBA Mojmír: Jan Kollár jako argument pro Máchu a romantismus. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 256-260. [Rozbor statí J. D. Kopeckého (1815-1859) pod společným názvem Hegemonie v čas. Ost und West (Praha, 1838-39) o romantismu Slávy dcery.] [1698]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JEŘÁBEK D[ušan]: O české literatuře v evropském kontextu. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 261-262. [Krejčí Karel: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975).] [1744]

PEŠAT Zdeněk: Monografie o beletristickém díle A. Zápotockého. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 262-265. [Forst Vladimír: Antonín Zápotocký - spisovatel (1975).] [1745]

HÁJKOVÁ Alena: Jaromíra Nejedlá, Balada a moderní epika. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 265-267. [(1975).] [1746]

MACURA Vladimír: Sborník o vývoji literárněvědné terminologie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 267-269. [Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů (1974).] [1747]

FORST Vladimír: O slovenské kritice. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 270-272. [O kritike (Litteraria, sv. 17, Bratislava, 1975).] [1748]

PEŠTA Pavel: Nejen o Urxovi. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 273-274. [Literárny archív, sv. 10 (Martin, 1974).] [1749]

PYTLÍK Radko: Univerzální charakter a národní zvláštnosti socialistické literatury. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 274-277. [Sb. Literaturen europäischer sozialistischer Länder (Berlín, 1975).] [1750]

DOROVSKÝ Ivan: Nad výsledky českých a bulharských literárních historiků. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 277-279. [Sb. Balgaro-českata družba v literatura na XIX vek - Česko-bu]harské přátelství v literatuře 19. století (Sofia, 1975).] [1751]

VLAŠÍN Štěpán: Tribun lidské naděje. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 279-280. [Závada Vilém: Kdo s básní zachází (1975), usp. Břetislav Štorek.] [1752]

PETERKA Josef: Snahy J. R. Bechera. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 280-282. [Poetická konfese (1974).] [1753]

HANZAL Josef: Kroniky válečných dob. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 282-283. [Stejnojmen. edice kronik z třicetileté války (1975), ed. Zdeňka Tichá.] [1754]

MACUROVÁ Alena: Aktuální otázky literární teorie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 283-286. [Segmenty a kontext (Litteraria, sv. 15, Bratislava 1973).] [1755]

MOLDANOVÁ Dobrava: Literární hrdinové ve službách psychologie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 286-287. [Adamová Eva: O štěstí trochu jinak. S románovými hrdiny za poznáním sebe i druhých (1975).] [1756]

MACEK Emanuel: Nová polonistická příručka. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 287-288; podepsáno em. [Czachowska Jadwiga - Loth Roman: Przewodnik polonisty (Vratislav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1974), bibliografie.] [1757]