Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1976 - roč. 24, č. 3

STUDIE

BERNŠTEJNOVÁ I[nna]: Dynamika románového žánru v literaturách socialistických zemí. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 193-199. [1692]

PETERKA Josef: Tendence a problémy poezie 70. let. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 200-216; rus. resumé. [1693]

FILIPČIKOVÁ R[aisa]: Formování historického románu jako koncepce národní historie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 217-221. [O vývoji žánru v čes. literatuře od národního obrození do Aloise Jiráska.] [1694]

BÍLEK Jaroslav: Bedřich Václavek v Rovnosti. (Přehled kritik a recenzí české poetistické a sociální prózy z let 1926 - 1928.) Roč. 24, 1976, č. 3, s. 222-238; něm. resumé. [1695]

GUREVIČ A[ron] J[akovlevič]: K dějinám grotesknosti. "Nahoře" a "dole" ve středověké literatuře. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 239-249. [1696]

SEEHASOVÁ [spr. SEEHASEOVÁ] Ilse: České příspěvky k marxistickému pohledu na literaturu 1918-1938. Poznámky o vlastní práci. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 250-255. [O hlavních tezích stejnojmen. disertační práce, obhájené v r. 1974 v Lipsku.] [1697]

OTRUBA Mojmír: Jan Kollár jako argument pro Máchu a romantismus. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 256-260. [Rozbor statí J. D. Kopeckého (1815-1859) pod společným názvem Hegemonie v čas. Ost und West (Praha, 1838-39) o romantismu Slávy dcery.] [1698]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JEŘÁBEK D[ušan]: O české literatuře v evropském kontextu. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 261-262. [Krejčí Karel: Česká literatura a kulturní proudy evropské (1975).] [1744]

PEŠAT Zdeněk: Monografie o beletristickém díle A. Zápotockého. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 262-265. [Forst Vladimír: Antonín Zápotocký - spisovatel (1975).] [1745]

HÁJKOVÁ Alena: Jaromíra Nejedlá, Balada a moderní epika. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 265-267. [(1975).] [1746]

MACURA Vladimír: Sborník o vývoji literárněvědné terminologie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 267-269. [Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů (1974).] [1747]

FORST Vladimír: O slovenské kritice. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 270-272. [O kritike (Litteraria, sv. 17, Bratislava, 1975).] [1748]

PEŠTA Pavel: Nejen o Urxovi. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 273-274. [Literárny archív, sv. 10 (Martin, 1974).] [1749]

PYTLÍK Radko: Univerzální charakter a národní zvláštnosti socialistické literatury. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 274-277. [Sb. Literaturen europäischer sozialistischer Länder (Berlín, 1975).] [1750]

DOROVSKÝ Ivan: Nad výsledky českých a bulharských literárních historiků. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 277-279. [Sb. Balgaro-českata družba v literatura na XIX vek - Česko-bu]harské přátelství v literatuře 19. století (Sofia, 1975).] [1751]

VLAŠÍN Štěpán: Tribun lidské naděje. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 279-280. [Závada Vilém: Kdo s básní zachází (1975), usp. Břetislav Štorek.] [1752]

PETERKA Josef: Snahy J. R. Bechera. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 280-282. [Poetická konfese (1974).] [1753]

HANZAL Josef: Kroniky válečných dob. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 282-283. [Stejnojmen. edice kronik z třicetileté války (1975), ed. Zdeňka Tichá.] [1754]

MACUROVÁ Alena: Aktuální otázky literární teorie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 283-286. [Segmenty a kontext (Litteraria, sv. 15, Bratislava 1973).] [1755]

MOLDANOVÁ Dobrava: Literární hrdinové ve službách psychologie. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 286-287. [Adamová Eva: O štěstí trochu jinak. S románovými hrdiny za poznáním sebe i druhých (1975).] [1756]

MACEK Emanuel: Nová polonistická příručka. Roč. 24, 1976, č. 3, s. 287-288; podepsáno em. [Czachowska Jadwiga - Loth Roman: Przewodnik polonisty (Vratislav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1974), bibliografie.] [1757]