Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1976 - roč. 24, č. 2

STUDIE

HRZALOVÁ Hana: Úkoly literární vědy. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99. [Úvodník o období po 14. sjezdu KSČ.] [1687]

SUČKOV B[oris] L[eonťjevič]: Socialistický realismus dnes. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 100-121. [1688]

HANZAL Josef: Palackého kulturní program před rokem 1848. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 122-132; něm. resumé. [1689]

SKALIČKA Jiří: Neumannova básnická satira. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 133-139; rus. resumé. [O teoretických názorech a o vlastní satirické tvorbě.] [1690]

BEČKA Jiří: Gazel v české poezii. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 141-149; rus. a angl. resumé. [Charakteristika básnické formy, přehled čes. autorů od r. 1834 po současnost a zvláště o gazelech Jaroslava Vrchlického.] [1691]

DISKUSE

LANG Jaromír: Marxismus a modernismus. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 152-161. [O přínosu M. A. Lifšice pro marxistickou estetiku.] [1722]

VÍŠKOVÁ Jarmila: O Slunovratu a čtenářských edicích vůbec. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 162-171. [Kritická stať o textové problematice vydaných svazků edice v nakl. Čs. spisovatel.] [1723]

RAMBOUSEK Jiří [pod krycím jménem GRMOLEC Zdeněk]: Kryptogram básníkovy smrti? Roč. 24, 1976, č. 2, s.172-174. [Polemika s výkladem smrti Jiřího Ortena jako sebevraždy ve 2. vyd. knihy Miroslava Ivanova Historie skoro detektivní (1973). - S vysvětlením autorství v ČL 1990, č. 4, s. 383: prohlášení Zdeňka Grmolce, že kryl svým jménem skutečného autora Jiřího Rambouska.] [1724]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUČEROVÁ Hana: Významné jubileum. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 175-177. [Nenáhodné stretnutia (Bratislava, 1974), sb. statí o Lacu Novomeském; Ladislav Novomeský, 1904-1974 (Martin, 1974), výbor z jeho publicistiky a básní.] [1736]

FORST Vladimír: K Tomčíkovým básnickým retrospektivám. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 177-179. [Miloš T.: Básnické retrospektívy (Bratislava, 1974).] [1737]

KÖNIGSMARK Václav: Souvislosti. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 179-181. [Gramsci Antonio: Umenie a národ (Bratislava, 1974), usp. František Hruška.] [1738]

TICHÁ Zdeňka: Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 181-183. [Stejnojmen. monografie Karla Stejskala - Emmy Urbánkové (1975).] [1739]

NEČAS Jaroslav: K slovesné kultuře severních Čech. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 184-186. [Marek František: Severočeské kulturní kapitoly (1974); recenze obsahuje též přehled vlastivědných prací posledních let.] [1740]

HÁJKOVÁ A[lena]: Osmnáctá Bezručova Opava. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 186-187. [Konference Dědictví Května v české poezii, poválečná lyrika (1945-1975) poř. 15. - 17. 9. 1975.] [1741]

JEŘÁBEK D[ušan]: O českém osvícenství. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 188-190. [Slavík Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému (1975).] [1742]

JEŘÁBEK D[ušan]: Za Oldřichem Králíkem. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 191-192. [K 20. 8. 1975.] [1743]