Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 2

STUDIE

HRZALOVÁ Hana: Úkoly literární vědy. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 97-99. [Úvodník o období po 14. sjezdu KSČ.] [1687]

SUČKOV B[oris] L[eonťjevič]: Socialistický realismus dnes. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 100-121. [1688]

HANZAL Josef: Palackého kulturní program před rokem 1848. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 122-132; něm. resumé. [1689]

SKALIČKA Jiří: Neumannova básnická satira. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 133-139; rus. resumé. [O teoretických názorech a o vlastní satirické tvorbě.] [1690]

BEČKA Jiří: Gazel v české poezii. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 141-149; rus. a angl. resumé. [Charakteristika básnické formy, přehled čes. autorů od r. 1834 po současnost a zvláště o gazelech Jaroslava Vrchlického.] [1691]

DISKUSE

LANG Jaromír: Marxismus a modernismus. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 152-161. [O přínosu M. A. Lifšice pro marxistickou estetiku.] [1722]

VÍŠKOVÁ Jarmila: O Slunovratu a čtenářských edicích vůbec. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 162-171. [Kritická stať o textové problematice vydaných svazků edice v nakl. Čs. spisovatel.] [1723]

RAMBOUSEK Jiří [pod krycím jménem GRMOLEC Zdeněk]: Kryptogram básníkovy smrti? Roč. 24, 1976, č. 2, s.172-174. [Polemika s výkladem smrti Jiřího Ortena jako sebevraždy ve 2. vyd. knihy Miroslava Ivanova Historie skoro detektivní (1973). - S vysvětlením autorství v ČL 1990, č. 4, s. 383: prohlášení Zdeňka Grmolce, že kryl svým jménem skutečného autora Jiřího Rambouska.] [1724]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUČEROVÁ Hana: Významné jubileum. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 175-177. [Nenáhodné stretnutia (Bratislava, 1974), sb. statí o Lacu Novomeském; Ladislav Novomeský, 1904-1974 (Martin, 1974), výbor z jeho publicistiky a básní.] [1736]

FORST Vladimír: K Tomčíkovým básnickým retrospektivám. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 177-179. [Miloš T.: Básnické retrospektívy (Bratislava, 1974).] [1737]

KÖNIGSMARK Václav: Souvislosti. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 179-181. [Gramsci Antonio: Umenie a národ (Bratislava, 1974), usp. František Hruška.] [1738]

TICHÁ Zdeňka: Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 181-183. [Stejnojmen. monografie Karla Stejskala - Emmy Urbánkové (1975).] [1739]

NEČAS Jaroslav: K slovesné kultuře severních Čech. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 184-186. [Marek František: Severočeské kulturní kapitoly (1974); recenze obsahuje též přehled vlastivědných prací posledních let.] [1740]

HÁJKOVÁ A[lena]: Osmnáctá Bezručova Opava. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 186-187. [Konference Dědictví Května v české poezii, poválečná lyrika (1945-1975) poř. 15. - 17. 9. 1975.] [1741]

JEŘÁBEK D[ušan]: O českém osvícenství. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 188-190. [Slavík Bedřich: Od Dobnera k Dobrovskému (1975).] [1742]

JEŘÁBEK D[ušan]: Za Oldřichem Králíkem. Roč. 24, 1976, č. 2, s. 191-192. [K 20. 8. 1975.] [1743]