Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1976 - roč. 24, č. 1

STUDIE

DVOŘÁK Jaromír: Na okraj nejnovější bohemistické produkce literárněvědné. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 1-6. [Přehled; větší část věnována výboru ze statí Ladislava Štolla Socialismus a osobnosti (1974).] [1682]

PYTLÍK Radko: Žánrové obrázky Ignáta Herrmanna. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 7-23; něm. resumé. [Rozbor.] [1683]

ŘEPKOVÁ Marie: O "neještědské próze" Karoliny Světlé. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 25-35; rus. resumé. [Rozbor "salonních" próz, staropražských povídek a románů a prací memoárových.] [1684]

MACURA Vladimír: Mytologie Slávy dcery. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 37-46; rus. resumé. [O postupné mýtizaci sbírky v rámci jungmannovského obrozenského programu.] [1685]

KOLÁR Jaroslav: Z mládí Václava Březana. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 47-51; něm. resumé. [Životopisná stať.] [1686]

KORESPONDENCE

SVADBOVÁ Blanka: Dopisy Terezy Novákové Zdeňku Nejedlému. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 53-54. [Komentář k edici 11 dopisů z let 1903-1906 týkajících se činnosti Ústředního spolku čes. žen (na s. 54-64).] [1720]

NEČAS Jaroslav: Vlastimila Růžičková Václavu Hankovi. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 65-66. [Komentář k edici 10 nedatovaných dopisů obrozenské básnířky (na s. 66-71).] [1721]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TÁBORSKÁ Jiřina: O avantgardě znovu a jinak. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 72-74. [Winczer Pavol: Poetika básnických smerov v poĺskej a slovenskej poézii 20. storočia (Bratislava, 1974).] [1725]

KÖNIGSMARK Václav: K problematice "jazyka" prózy a "jazyka" filmu. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 74-78. [Bartošek Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury (1973).] [1726]

VLAŠÍN Štěpán: Kritikova bilance. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 78-79. [Hájek Jiří: Letorosty (1974).] [1727]

MAZÁČOVÁ Stanislava: O dětské literatuře. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 79-80. [Plch Jaromír: Rozvoj osobnosti a slovesné umění v procesu výchovy (1974); Glazarová Jarmila: Místopis srdce (1973); Gorkij Maxim: O dětské literatuře (1974).] [1728]

TRUHLÁŘ Břetislav: Kniha próz jako dobový dokument. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 80-81. [Bunčák Pavol: Hriešna mladosť (Bratislava, 1973).] [1729]

LANTOVÁ Ludmila: Neruda a Vrchlický v nových čtenářských edicích. Roč. 24, 1976, č. 1, s.81-85. [Neruda Jan: Básně (1973), usp. Felix Vodička [kryl svým jménem Mojmír Otruba]; Neruda J.: Binokl na očích, v ruce hůl (1974), výbor pro mládež, usp. Zdeněk Pešat; Vrchlický Jaroslav: Básně (1973), usp. Z. Pešat.] [1730]

PETRŮ Eduard: Obrozenské dějiny starší slovenské literatury. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 86-88. [Tablic Bohuslav: Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli (Bratislava, 1974), ed. Rudo Brtáň.] [1731]

TICHÁ Zdeňka: Nad populárním vydáním starých kronikářů. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 88-89. [Čtení ze starých kronik a legend (1974), výbor pro mládež, usp. Jiřina Macháčková.] [1732]

KUČEROVÁ Hana: Petr Jilemnický a Letohrad 1975. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 90-92. [Seminář poř. 10. 5.] [1733]

PEŠTA Pavel: Václavkova Olomouc 1975. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 92 -94. [Odkaz meziválečné marxistické kritiky a budování socialismu v Československu poř. 12. - 13. 5.] [1734]

WOLLMAN Slavomír: Julius Dolanský. (23. 2. 1903 - 26. 4. 1975.) Roč. 24, 1976, č. 1, s. 95-96. [Nekrolog.] [1735]