Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1976 - roč. 24, č. 1

STUDIE

DVOŘÁK Jaromír: Na okraj nejnovější bohemistické produkce literárněvědné. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 1-6. [Přehled; větší část věnována výboru ze statí Ladislava Štolla Socialismus a osobnosti (1974).] [1682]

PYTLÍK Radko: Žánrové obrázky Ignáta Herrmanna. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 7-23; něm. resumé. [Rozbor.] [1683]

ŘEPKOVÁ Marie: O "neještědské próze" Karoliny Světlé. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 25-35; rus. resumé. [Rozbor "salonních" próz, staropražských povídek a románů a prací memoárových.] [1684]

MACURA Vladimír: Mytologie Slávy dcery. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 37-46; rus. resumé. [O postupné mýtizaci sbírky v rámci jungmannovského obrozenského programu.] [1685]

KOLÁR Jaroslav: Z mládí Václava Březana. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 47-51; něm. resumé. [Životopisná stať.] [1686]

KORESPONDENCE

SVADBOVÁ Blanka: Dopisy Terezy Novákové Zdeňku Nejedlému. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 53-54. [Komentář k edici 11 dopisů z let 1903-1906 týkajících se činnosti Ústředního spolku čes. žen (na s. 54-64).] [1720]

NEČAS Jaroslav: Vlastimila Růžičková Václavu Hankovi. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 65-66. [Komentář k edici 10 nedatovaných dopisů obrozenské básnířky (na s. 66-71).] [1721]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TÁBORSKÁ Jiřina: O avantgardě znovu a jinak. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 72-74. [Winczer Pavol: Poetika básnických smerov v poĺskej a slovenskej poézii 20. storočia (Bratislava, 1974).] [1725]

KÖNIGSMARK Václav: K problematice "jazyka" prózy a "jazyka" filmu. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 74-78. [Bartošek Luboš: Desátá múza Vladislava Vančury (1973).] [1726]

VLAŠÍN Štěpán: Kritikova bilance. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 78-79. [Hájek Jiří: Letorosty (1974).] [1727]

MAZÁČOVÁ Stanislava: O dětské literatuře. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 79-80. [Plch Jaromír: Rozvoj osobnosti a slovesné umění v procesu výchovy (1974); Glazarová Jarmila: Místopis srdce (1973); Gorkij Maxim: O dětské literatuře (1974).] [1728]

TRUHLÁŘ Břetislav: Kniha próz jako dobový dokument. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 80-81. [Bunčák Pavol: Hriešna mladosť (Bratislava, 1973).] [1729]

LANTOVÁ Ludmila: Neruda a Vrchlický v nových čtenářských edicích. Roč. 24, 1976, č. 1, s.81-85. [Neruda Jan: Básně (1973), usp. Felix Vodička [kryl svým jménem Mojmír Otruba]; Neruda J.: Binokl na očích, v ruce hůl (1974), výbor pro mládež, usp. Zdeněk Pešat; Vrchlický Jaroslav: Básně (1973), usp. Z. Pešat.] [1730]

PETRŮ Eduard: Obrozenské dějiny starší slovenské literatury. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 86-88. [Tablic Bohuslav: Paměti česko-slovenských básnířův aneb veršovcův, kteříž se buďto v Uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřích živi byli (Bratislava, 1974), ed. Rudo Brtáň.] [1731]

TICHÁ Zdeňka: Nad populárním vydáním starých kronikářů. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 88-89. [Čtení ze starých kronik a legend (1974), výbor pro mládež, usp. Jiřina Macháčková.] [1732]

KUČEROVÁ Hana: Petr Jilemnický a Letohrad 1975. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 90-92. [Seminář poř. 10. 5.] [1733]

PEŠTA Pavel: Václavkova Olomouc 1975. Roč. 24, 1976, č. 1, s. 92 -94. [Odkaz meziválečné marxistické kritiky a budování socialismu v Československu poř. 12. - 13. 5.] [1734]

WOLLMAN Slavomír: Julius Dolanský. (23. 2. 1903 - 26. 4. 1975.) Roč. 24, 1976, č. 1, s. 95-96. [Nekrolog.] [1735]