Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1974 - roč. 22, č. 6

STUDIE

PETRUS Pavol: Slovenské národné povstanie a literatúra. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 465-471. [1526]

PEŠAT Zdeněk: Protikladnost a jednota poezie Karla Hlaváčka. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 472-491; rus. resumé. [1527]

DOSTÁL Vladimír: Dialog mladého Fučíka s Neumannem Rudých zpěvů. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 493-514; rus. resumé. [O postavení J. F. v zápasech o proletářskou poezii 1922-23.] [1528]

KUČEROVÁ Hana: Karel Čapek v roce 1974. K problematice nové čapkovské studie S. V. Nikolského Karel Čapek - fantastik i satirik, Moskva 1973. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s.515-526. [1529]

NIKOLSKIJ S[ergej] V[asiljevič]: Román žánrové syntézy. Závěr kapitoly Válka s Mloky z knihy Karel Čapek - fantastik i satirik. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 527-532. [Z monografie (Moskva, 1973).] [1530]

VAŠÁK Pavel: Stemma [v obsahu Stemmata] Máchových Cikánů. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 533-540; franc. resumé. [Textologická stať.] [1531]

MED Jaroslav: Jaroslav Vrchlický a česká literární dekadence. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 541-546; rus. resumé. [1532]

FORST Vladimír: Sedmdesát let Ladislava Novomeského. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 547; podepsáno vf. [K 27. 12. 1974.] [1533]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PRAŽÁK Emil: Kosmas a jeho pokračovatelé znovu česky. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 548-550. [Kosmova kronika česká (1972); Pokračovatelé Kosmovi (1974), obě ed. Marie Bláhová.] [1582]

OTRUBA Mojmír: Nové poznatky o matce a rodu Boženy Němcové. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 550-552. [Irmann Adolf - Rejchrt Rudolf: Pravda o matce Boženy Němcové (1973).] [1583]

HELLMUTH-BRAUNER Vladimír: Anglická studie o Juliu Zeyerovi. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 552-555. [Pynsent R. B.: Julius Zeyer, the Path to Decadence (The Hague - Paříž, 1974).] [1584]

PYTLÍK Radko: Jiří Karásek a problém dekadence. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 556-557. [Recenze úvodní stati Jany Kostkové Kritik - básník ve sb. A chceš-li, vyslov jméno mé ... (1971).] [1585]

NEČAS Jaroslav: Dva jugoslávské slovníky. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s.558-563. [Jugoslovenski književni leksikon (Nový Sad, 1971); Leksikon pisaca Jugoslavije, díl I. A-Dž (Nový Sad, 1972).] [1586]

KÖNIGSMARK Václav: Mezi literaturou, divadlem a filmem. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 563-564. [Vančura mezi dramatem a filmem (1973), sb. referátů z konference 6. - 16. 9. 1971 v Opavě.] [1587]

MOLDANOVÁ Dobrava: Máchovský svazek edice Máj. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 564-565. [... a jen země je má (1973), usp. Věra Kronusová.] [1588]

MAZÁČOVÁ Stanislava: Nově o literatuře pro děti. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 565-566. [Smetáček Vladimír: Čtivost textů pro děti (1973).] [1589]

JEŘÁBEK Dušan: Za Františkem Tenčíkem. Roč. 22, 1974, č. 6, březen 1975, s. 567; podepsáno dj. [K 12. 6. 1974.] [1590]