Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1974 - roč. 22, č. 5

STUDIE

SEEHASOVÁ [spr. SEEHASEOVÁ] Ilse: K problematice kulturního dědictví v české literatuře dvacátých let se zvláštním zřetelem k přínosu Zdeňka Nejedlého. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 373-387. [1515]

PYTLÍK Radko: Staškův pokus o ideologického hrdinu. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 388-403; rus. resumé. [1516]

KREJČÍ Karel: Jakub Arbes a revoluce. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 404-408. [O odrazu roku 1848, zejména v romanetu Sivooký démon (kniž. Romaneta I, 1878).] [1517]

Z KONFERENCE O DÍLE J. WOLKRA. (Referáty z konference k 50. výročí smrti pořádané Ústavem pro čes. a svět. literaturu Svazem čes. spisovatelů a Památníkem národního písemnictví 20. - 21. 2. 1974 v Praze):

VAŠÁK Pavel: Jiří Wolker v roce 1974. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 409-411; podepsáno pv. [Referát o konferenci.] [1518]

BLAHYNKA Milan: Nezvalův Wolker a Wolkrův Nezval. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 412-416. [1519]

PYTLÍK Radko: Wolkrův Svatý Kopeček a Apollinaire. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 416-419. [(1921), o vlivu Pásma v překladu Karla Čapka.] [1520]

HÁJKOVÁ Alena: K Wolkrovým baladám. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 419-422. [Ze sbírky Těžká hodina (1922).] [1521]

MOLDANOVÁ Dobrava: Pohádky Jiřího Wolkra. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 423-425. [1522]

***

JIRÁNEK Jaroslav: Bedřich Smetana a česká literatura. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 426-438. [S bibliografií slovesných předloh jeho děl.] [1523]

POLÁK Josef: Sládkova cesta k Shakespearovi. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 439-445. [O překladatelském díle, s přehledem Sládkových předchůdců.] [1524]

MACURA Vladimír: Poetika titulu v překladech Reportáže psané na oprátce. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 446-452; angl. resumé. [O významových posunech v překladech do různých jazyků.] [1525]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VAŠÁK Pavel: Cesta ke spisovateli a k dílu. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 453-455. [Cejtlin A. G.: O práci spisovatele (čes. 1973), zkrác. vyd.] [1577]

FORST Vladimír: Včera a dnes Ladislava Novomeského. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 455-456. [Čes. vyd. (1973), výbor z publicistiky, usp. Karol Rosenbaum.] [1578]

MACURA Vladimír: Sovětská práce o francouzském strukturalismu. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 456-458. [Greckij M. N.: Francúzsky štrukturalizmus (Bratislava, 1972).] [1579]

TRUHLÁŘ Břetislav: Průkopník marxistické literární kritiky na Slovensku. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 459-461. [Okáli Daniel: Výboje a súboje (Bratislava, 1973), usp. Jozef Veĺký.] [1580]

VAŠÁK Pavel: Studijní pobyty zahraničních vědců v ÚČSL v r. 1973. Roč. 22, 1974, č. 5, listopad, s. 461-463; podepsáno pv. [Přehled.] [1581]