Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1974 - roč. 22, č. 4

STUDIE

TRUHLÁŘ Břetislav: Petr Jilemnický. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 277-285. [Přehled života a díla.] [1511]

PEŠTA Pavel: Tři haussmannovské problémy. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 286-299; něm. resumé. [O vývoji satirické tvorby Jiřího Haussmanna.] [1512]

KUČEROVÁ Hana: Od negace skutečnosti k apoteóze lidství. (K nedožitým osmdesátinám Lva Blatného.) Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 301-314; rus. resumé. [K 11. 4. 1974.] [1513]

KIŠKIN L[ev] S[ergejevič]: O vlivu Mikoláše Alše na literaturu. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 315-321. [Přehled autorů.] [1514]

DISKUSE

ŠABOUK Sáva: K metodologii literární vědy a kritiky. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 322-351. [Kritický rozbor strukturalistické stati Rolanda Barthese Kritika a pravda (ČL 1968, č. 1) - viz záz. č. 1003.] 1003 [1537]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

FORST Vladimír: Sedmdesát let profesora Karla Krejčího. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 352-354. [K 20. 8. 1974.] [1572]

PIŠÚT Milan: Umenie vedeckej syntézy. (Na okraj diela Karla Krejčího.) Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 355-358. [O pracích o Jakubu Arbesovi.] [1573]

HRALA M[ilan]: O realismu historicky. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 359-365. [Sučkov Boris: Istoričeskije suďby realizma, 3. dopln. vyd. (Moskva, 1973).] [1574]

OTRUBA Mojmír: O jazyce a literatuře národního obrození. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 366-370. [Sb. Stati k národnímu obrození (1972).] [1575]

MOLDANOVÁ Dobrava: Dva drobné tisky k velkému jubileu. Roč. 22, 1974, č. 4, říjen, s. 370-371. [Lampa i ve vichru hořící (1973), bibliofilie s výběrem ze statí Josefa Jungmanna, usp. Jaromír Loužil; J. J.: Zápisky (1973), ed. Rudolf Havel.] [1576]