Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1974 - roč. 22, č. 3

STUDIE

KONFERENCE O DÍLE JULIA FUČÍKA. (Na téma J. Fučík, kritik a historik české literatury uspořádal Ústav pro čes. a svět. literaturu 26. 9. 1973 v Praze):

HRZALOVÁ Hana: Julius Fučík o české literatuře. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 193-202; rus. resumé. [Úvodní referát.] [1507]

KOVÁŘOVÁ Zdena: Zpráva o diskusi. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 204-205; podepsáno Z. K. [Referát o konferenci.] [1508]

***

ŘEPKOVÁ Marie: Vypravěčské umění Karoliny Světlé. (Rozbor románu Kříž u potoka.) Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 206-220; rus. resumé. [(1868).] [1509]

OPELÍK Jiří: Dvě dykovské marginálie. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 221-230. [S kapitolami Dyk a Rimbaud (o vlivu Opilého korábu na báseň Giuseppe Moro), Kdo je krysař? (o úloze postavy Seppa Jörgena).] [1510]

DISKUSE

MALEVIČ Oleg: Vančura známý a neznámý. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 231-251. [O teoretické a kritické aktivitě V. V.; k souboru statí Řád nové tvorby (1972), usp. Štěpán Vlašín a Milan Blahynka (1972).] [1536]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

FORST Vladimír: Nad Rumlerovým Havlíčkem. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 252-254. [Rumler Josef: Epik Jaroslav Havlíček (1973).] [1557]

VLAŠÍN Štěpán: Marxistický kritik a kulturní pracovník. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 254-255. [Václavek Bedřich: Tradice a modernost (1973), usp. František Valouch a Jaromír Dvořák.] [1558]

KREJČÍ Karel: Polské dějiny české literatury. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 255-258. [Magnuszewski Józef: Historia literatury czeskiej (Varšava, 1973).] [1559]

HRABÁK Josef: Acta Comeniana 1973 [spr. 1972]. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 258-260. [Sv. 27 (1972), sb. referátů z konference 8. - 11. 9. 1970 v Praze.] [1560]

KOLÁR Jaroslav: Příspěvky k předbělohorské dramatice v Čechách. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 261-262. [Tesák Mošovský Juraj: Komedie ... Ruth (Bratislava, 1973), ed. Milena Cesnaková-Michalcová.] [1561]

PETRŮ Eduard: Felix Kadlinský a jeho Zdoroslavíček. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 262-264. [Stejnojmen. knižní studie Zdeňky Tiché (1973).] [1562]

PETRŮ Eduard: Sborník studií k otázkám kulturního dědictví. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 264-267. [Strahovská knihovna, roč. 5/6 (1971), o starší české literatuře (1971).] [1563]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Nový výbor Čapkových žurnalistických prací. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 267-268; podepsáno -jv-. [Jak se co dělá - Sloupky (Výbor z díla K. Č., sv. 9, 1973).] [1564]

VLAŠÍN Štěpán: Závadův Viktor Dyk. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 268-269. [Opustíš-li mne ... (1973), usp. Vilém Závada.] [1565]

HRABÁK Josef: Čítanka z dějin české a slovenské estetiky 19. století. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 269; podepsáno J. H. [Stejnojmen. výbor (1972), usp. Vladimír Dostál.] [1566]

HRABÁK Josef: Tři literárně estetické rozbory. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 270. [Minárik Jozef: Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry (Bratislava, 1973).] [1567]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Ruský výbor z díla Karoliny Světlé. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 270-271. [V gorach Ješteda (Leningrad, 1972).] [1568]

MOLDANOVÁ Dobrava: Ženy v dějinách lidstva. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 272. [Polišenský Josef: Ženy v dejinách ľudstva (Bratislava, 1972).] [1569]

MACEK Emanuel: O přesnosti polemické. (Odpověď Janu Veselému.) Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 273-275. [Replika na polemiku (ČL 1974, č. 2) - viz záz. č. 1554, týkající se Bibliografie díla Josefa Hrabáka (1972).] - Celá polemika viz záz. č. 1451, 1554, 1570, 1571. 1554, 1972, 1451, 1554, 1571 [1570]

RACEK Ludvík: Poučení z jedné bibliografie. Roč. 22, 1974, č. 3, duben, s. 275-276. [O problémech bibliografie souvisejících s mutacemi deníků; ke sporu Emanuela Macka a Jana Veselého o soupis Bibliografie díla Josefa Hrabáka (1972). - S dovětkem redakce.] - Celá polemika viz záz. č. 1451, 1554, 1570, 1571. 1451, 1554, 1570 [1571]