Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1974 - roč. 22, č. 2

STUDIE

FRIDLENDER G. M.: Vývoj marxistického estetického myšlení od K. Marxe a B. Engelse k V. I. Leninovi. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 89-104. [Překlad ze sb. Nasledije Lenina i nauka o literature (Leningrad, 1969).] [1503]

VLAŠÍN Štěpán: Od idyly k boji. (Wolkerova Těžká hodina a její ohlas v kritice.) Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 105-121; něm. resumé. [K 50. výročí úmrtí 3. 1. 1974.] [1504]

KOLÁR Jaroslav: Rozmlouvání Šalomouna s Markoltem a lidová smíchová kultura. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 122-135; něm. resumé. [Rozbor a srovnání latinského originálu s čes. texty.] [1505]

MAŠKOVÁ A[la]: "Malý člověk" v díle A. P. Čechova a K. Poláčka. (Pokus o srovnávací studii.) Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 136-144; rus. resumé. [1506]

DISKUSE

VAŠÁK Pavel: Barákovo autorství jako problém. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 145-155. [Polemika se statí Oldřicha Králíka Problém Barákova autorství (ČL 1973, č. 2) - viz záz. č. 1428; matematická analýza povídky Kříž pod Petřínem vylučuje autorství Jana Nerudy.] 1428 [1534]

MACEK Emanuel: Biografická realita Josefa Baráka a jeho básnické texty. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 156-170. [Polemika se statí Oldřicha Králíka Problém Barákova autorství (ČL 1973, č. 2) - viz záz. č. 1428; biografie J. B. vylučuje autorství Jana Nerudy.] 1428 [1535]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Cenná komeniologická publikace. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 171. [Lordkipanidze D. O.: Jan Amos Komenský (čes. 1972).] [1543]

TICHÁ Zdeňka: Wiener slavistische Jahrbuch k osmdesátinám R. Jagoditsche. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 172-175. [Sv. 17 (1972).] [1544]

BLAHYNKA Milan: Literární Brno 1850-1965. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 175-177. [Dějiny města Brna, sv. 2 (1973).] [1545]

OLONOVÁ Elvíra: Nová kniha o klasikovi slovenského realismu. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 177-180. [Prídavková-Mináriková Marianna: Textologické a štylistické problémy Kukučínovho diela (Bratislava, 1972).] [1546]

MOURKOVÁ J[armila]: Stará láska. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 180-181. [Stejnojmen. soubor vzájemné korespondence rodičů Jaromíra Johna (1972), ed. Milan Blahynka.] [1547]

VLAŠÍN Štěpán: Antologie dělnické poezie. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 181-182. [Dejme se na pochod. Výbor z poezie dělnických básníků 1848-1948 (1973), usp. Jaromíra Nejedlá.] [1548]

HRABÁK Josef: Podnětná publikace o strofice. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 182-183. [Sb. Strofa a rytmus (Litteraria, sv. 14, Bratislava 1972).] [1549]

VAŠÁK Pavel: Prague Studies 3. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 184-185; podepsáno P. V. [Sb. Prague Studies in Mathematical Linguistics (1972).] [1550]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: Bulharská literatura a světová literatura. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 186-187; podepsáno vb. [Přehled novější literatury.] [1551]

HRABÁK Josef: Ze sborníků vysokých škol. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 187; podepsáno J. H. [Glosa o studii Oty Kolárika Zástoj Vavrinca Nudožerského v prozodickom vývine českej poézie ve sb. Universitas Comeniana, Philologica 2 (Bratislava, 1971).] [1552]

OTRUBA Mojmír: Z Kollárovy autobiografické a kulturně teoretické prózy. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 187-188; podepsáno M. O. [Pamäti z mladších rokov života (Bratislava, 1972), ed. Karol Rosenbaum.] [1553]

VESELÝ Jan: O přesnosti bibliografie. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 188-189. [Odpověď autora na kritiku Emanuela Macka Nová literárněvědná personální bibliografie (ČL 1973, č. 3) - viz záz. č. 1451, týkající se Bibliografie díla Josefa Hrabáka (1972).] - Celá polemika viz záz. č. 1451, 1554, 1570, 1571. 1451, 1972, 1451, 1570, 1571 [1554]

FORST Vladimír: 50 let Štěpána Vlašína. Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 189; podepsáno na 2. straně obálky V. F. [K 23. 12. 1973.] [1555]

VLAŠÍN Štěpán: Kritik wolkerovské generace. (K osmdesátinám Františka Götze.) Roč. 22, 1974, č. 2, duben, s. 190-191. [K 1. 1. 1974.] [1556]