Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1974 - roč. 22, č. 1

STUDIE

Z KONFERENCE O UMĚNOVĚDNÉM DÍLE ZDEŇKA NEJEDLÉHO. (Referáty z konference k 95. výročí narození uspořádané 4. - 5. 6. 1973 Kabinetem Z. Nejedlého při Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV):

DVOŘÁK Jaromír: U příležitosti nedožitých devadesátých pátých narozenin Zdeňka Nejedlého ... Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 1-3; podepsáno J. D. [O programu konference.] [1492]

ŠTOLL Ladislav: Zdeněk Nejedlý. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 4-12. [O gnozeologických kořenech uměnovědného díla.] [1493]

DOLANSKÝ Julius: Zdeněk Nejedlý a ruská literatura. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 13-17. [1494]

KREJČÍ Karel: Literatura ve smetanovské monografii Z. Nejedlého. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 18-25. [O literatuře národního obrození.] [1495]

SEEHASOVÁ [spr. SEEHASEOVÁ] Ilse: Nejedlého pojetí kulturního dědictví jako aktivního činitele ve vývoji socialistického umění. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 26-30. [1496]

BUDAGOVOVÁ Ludmila: Zdeněk Nejedlý a sovětská bohemistika. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 31-33. [1497]

BLAHYNKA Milan: Respekt a důvěra. (Na téma vzájemných vztahů Zdeňka Nejedlého a Vítězslava Nezvala.) Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 34-39. [1498]

ZÁVODSKÝ Artur: Některé podněty Z. Nejedlého pro naše uměnovědy. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 40-44. [1499]

***

MOLDANOVÁ Dobrava: Poslední povídka Boženy Benešové. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 45-59; něm. resumé. [Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936); kapitola z připr. monografie (vyšla 1976).] [1500]

POHORSKÝ Miloš: Torzo románu aneb román jako torzo. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 60-65; rus. resumé. [O tendenci moderní románové tvorby k neukončenosti a o závěru románu Karla Čapka Život a dílo skladatele Foltýna (1939).] [1501]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Česká přírodní beletrie dvacátých let. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 66-74; něm. resumé. [1502]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TICHÁ Zdeňka: Nad výsledky bádání o literatuře barokní doby na Slovensku. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 75-79. [Sb. Litteraria, sv. 13 (Bratislava, 1970) a studie Jána Mišianika Slovenská baroková lyrika v čas. Slovenská literatúra (1972).] [1538]

HRABÁK Josef: Kniha o problémech literárního vývoje v epoše renesance. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 80-81. [Kolektiv: Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jahrhundert (Berlín - Výmar, 1972).] [1539]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: K výročí Konstantina - Cyrila. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 81-83; podepsáno vb. [Konstantin Kiril Filosof (Sofia, 1971), sb. referátů ze sympozia 21. - 23. 5. 1969.] [1540]

HRALA M[ilan]: Nově o vztazích slovanských literatur. Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 83-85. [Markov D. F.: Genéza socialistického realizmu (Bratislava, 1972).] [1541]

FISCHER Jan O.: Za literární historii jako skutečně historickou vědu. (O několika statích Rogera Fayolla.) Roč. 22, 1974, č. 1, únor, s. 85-88. [1542]