Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1973 - roč. 21, č. 6

STATI

ŠTOLL Ladislav: Některé otázky zaměření metodologie literárněvědného bádání. Z vystoupení na celostátním semináři komunistů - pracovníků v oblasti věd o umění, konaném v Praze 14. a 15. května 1973. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 493-496. [1410]

HRZALOVÁ Hana: Ke vztahu teorie a kritiky. Diskusní příspěvek, přednesený na celostátním semináři komunistů - pracovníků v oblasti věd o umění, konaném v Praze 14. a 15. května 1973. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 497-501. [1411]

VLAŠÍN Štěpán: Jubilant Čestmír Jeřábek. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 502-510; rus. resumé. [K 80. narozeninám 18. 8. 1973.] [1412]

HÁJKOVÁ Alena: Básnířka lidského svědomí. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 511-523; něm. resumé. [K 100. výročí narození A. M. Tilschové 11. 11. 1973.] [1413]

KUČEROVÁ Hana: Válka v české a slovenské literatuře dvacátých let jako charakteristika doby. (Nad Vančurovým románem Pole orná a válečná a Hrušovského novelou Muž s protézou.) Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 524-540; rus. resumé. [1414]

TEXTY

MYLNIKOV A[lexandr] S[ergejevič]: K otázce česko-ruských vztahů v období osvícenství. (Vznik, obsah, formy.) Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 541-550; rus. resumé. [1420]

ŠEDESÁT LET D. F. MARKOVA. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 552-553. [Obsahuje pozdravný dopis Ladislava ŠTOLLA a medailon SW [= Slavomíra WOLLMANA].] [1421]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Úkoly české a slovenské marxistické uměnovědy. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 554-556. [Stejnojmen. sb. referátů ze semináře 14. - 15. 5. 1973 v Praze (1973).] [1483]

MACURA Vladimír - VAŠÁK Pavel: Únor 1948 a česká literatura. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 556-557; podepsáno m-v. [Stejnojmen. seminář poř. 20. 3. 1973 v ÚČSL.] [1484]

VLAŠÍN Štěpán: Kritikův výbor k abrahamovinám. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 557-559. [Stejskal Václav: Zápas o vlastní hlas (1972), o dětské literatuře.] [1485]

HRALA M[ilan]: Rozpětí Lunačarského. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 559-561. [Pozitivní estetika (1972), usp. Vladimír Dostál.] [1486]

TICHÁ Zdeňka: Zajímavá publikace o renesanci a baroku. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 561-566. [Kolektiv: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, sv. 9, 10, Renaissance und Barock (Frankfurt a. M., 1972).] [1487]

FORST V[ladimír]: Hurbanovo "Slovensko a jeho život literárny". Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 566-567. [(Bratislava, 1972), ed. Rudolf Chmel.] [1488]

ČEPORANOVÁ D[rahomíra]: Problém angažovanosti v umění. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 567-568. [Sekera Jaroslav: Umění mezi lidmi. Sovětská literatura na Ostravsku 1918-1938 (1972).] [1489]

MOLDANOVÁ Dobrava: Klasická literatura v nakladatelství Albatros. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 568-569. [O edici Zlatoroh.] [1490]

FORST V[ladimír]: Padesát let J. O. Fischera. Roč. 21, 1973, č. 6, prosinec, s. 570-571. [K 10. 11. 1973.] [1491]