Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1973 - roč. 21, č. 5

STATI

TAUFER Jiří: Na okraj dvou svazku Spisů S. K. Neumanna. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 401-426; rus. resumé. [Rozbor publicistiky ve sv. 7 (1973) a básní ve sv. 8 (1974).] [1408]

DOSTÁL Vladimír: Příprava programu. Z předhistorie Fučíkových kritických počátků. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 427-441; rus. resumé. [Úryvek z větší práce.] [1409]

TEXTY

MITTENZWEI Werner: Brecht 1973 aneb Problém individuality. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 443-449. [O individuálním a společenském v jeho dramatice.] [1418]

MOTORNYJ V[olodymyr] A.: Málo známá stránka tvůrčí biografie Julia Fučíka. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 450-453. [O zkonfiskovaném článku Přijímám pozvání, pane Baťo! z r. 1936; přetisk z čas. Visnyk (Lvov, 1969.] [1419]

DOKUMENTY

PACLT Jaromír: Korespondence přátelství a zápasů. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 454-460. [Komentovaná edice vzájemné korespondence Bedřicha Václavka a hudebního skladatele Miroslava Ponce z let 1925-27 (na s. 461-472); s fotografií.] [1425]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Literatura do služeb socialismu. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 473-475. [Stejnojmen. sborník referátů ze sjezdu českých spisovatelů poř. 31. 5. - 1. 6. 1972.] [1475]

VLAŠÍN Štěpán: Cesta z krize kritérií. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 475-478. [Hájek Jiří: Konfrontace (1972).] [1476]

OTRUBA Mojmír: Monografie o doktoru Heldovi. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 478-481. [Hlaváčková-Kratochvílová Ludmila: Jan Theobald Held (1972); týká se též pojetí postavy v románové kronice Aloise Jiráska F. L. Věk.] [1477]

TICHÁ Zdeňka: O charakter milostných básní Hynka z Poděbrad. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 481-486. [Polemika se statí Pavla Trosta Zwei tschechische Minnereden ve sb. Wiener slavistisches Jahrbuch, sv. 17 (1972).] [1478]

JEŘÁBEK Dušan: Nová středoškolská příručka dějin české literatury. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 486-487. [Hrabák Josef: Rukověť dějin literatury pro 1. ročník středních škol (1972).] [1479]

SVATOŇ Vladimír: Vzpomínky Viktora Šklovského. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 487-488. [Vzpomínky na vzpomínky (čes. 1972).] [1480]

POLÁK Josef: Dvě glosy k dějinám české literatury pro děti a mládež. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 488-490. [O poezii Bedřicha Pešky (1820-1904) a o překladové literatuře pro děti v letech 1852-59.] [1481]

MOLDANOVÁ Dobrava: Další svazky edice Slunovrat. Roč. 21, 1973, č. 5, říjen, s. 490-491. [Přehled.] [1482]