Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1973 - roč. 21, č. 3

STATI

POHORSKÝ Miloš: Člověk a dějiny - společenský román třicátých let. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 217-235; rus. resumé. [O románech Marie Majerové Siréna (1935), Marie Pujmanové Lidé na křižovatce (1937), Jaroslava Kratochvíla Prameny (1934) a Vladislava Vančury Rodina Horvatova (1938).] [1403]

BLAHYNKA Milan: Básnířka M. Pujmanová. K nedožitým osmdesátinám. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 237-245; rus. resumé. [Zejména o sbírce Zpěvník (1939); k 8. 6. 1973.] [1404]

TEXTY

MARKOV D[mitrij]: O formách uměleckého zobecnění v socialistickém realismu. Ke sporům o estetickou podstatu nové tvůrčí metody. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 247-261. [Stať převzata z čas. Voprosy literatury (1972).] [1417]

ROZHLEDY

VŠETIČKA František: Dualita Pana Theodora Mundstocka. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 262-270. [Rozbor kompozice (1963).] [1429]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VAŠÁK Pavel: Výbor prací Jiřího Levého. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 271-275. [Bude literární věda exaktní vědou? (1971), usp. Miroslav Červenka.] [1444]

JEŘÁBEK Dušan: Česká literatura v německém prostředí. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 275-278. [Jähnichen Manfred: Der Weg zur Anerkennung (Berlín, 1972).] [1445]

HÁJKOVÁ Alena: O Vančurově dramatice v kontextu české avantgardy. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 278-280. [Dostál Vladimír: Slovo a čin (1972).] [1446]

VLAŠÍN Štěpán: Ke sporům o koncepci českého proletářského umění. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 280-281. [Recenze studie Jiřího Svobody Literární skupina a Devětsil ze Sborníku prací pedag. fakulty v Ostravě, sv. 16 (1970).] [1447]

KUČEROVÁ Hana: Geneze slovenské socialistické literatury. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 282-284. [Genéza slovenskej socialistickej literatúry (Bratislava, 1972), sb. referátů z konference poř. v květnu 1971.] [1448]

FORST Vladimír: Mináč o literatuře a společnosti. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 284-285. [O literatúre (Bratislava, 1972).] [1449]

KUBÍN Václav: Bachtinův čin. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 285-288. [Dostojevskij umělec. K poetice prózy (1971).] [1450]

MACEK Emanuel: Nová literárněvědná personální bibliografie. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 288-292. [Kritika práce Jana Veselého Bibliografie díla Josefa Hrabáka (do r. 1971) (vyšla 1972); s doplňky.] - Viz též polemiku v záz. č. 1554, 1570, 1571. 1554, 1570, 1571 [1451]

VLAŠÍN Štěpán: Zlatá pečeť k výročí KSČ. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 292-293. [Edice Mladé fronty (1971): Hora Josef: Socialistická naděje; Wolker Jiří - Biebl Konstantin - Nezval Vítězslav: Slovo básníka; Na levém křídle (výbor z meziválečné publicistiky).] [1452]

FORST V[ladimír]: Nová štúrovská publikace. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 293. [Vyvíjalová Mária: Slovenskje národňje novini. Boj o ich povolenie (Martin, 1972).] [1453]

JURJEVOVÁ N[ina]: Sovětská literatura a světový literární proces. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 293-297. [Konference k 50. výročí vzniku SSSR poř. 2. - 4. 10. 1972 v Moskvě.] [1454]

MAZÁČOVÁ S[tanislava]: Společnost přátel knihy pro mládež. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 297-299. [Konference Společnosti poř. v lednu 1972.] [1455]

HRABÁK Josef: K osmdesátinám Bohuslava Havránka. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 299-300. [30. 1. 1973.] [1456]

FISCHER Jan O.: Sedmdesát let Zdeňka Vančury. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 300-301. [K 11. 1. 1973.] [1457]

BLAHYNKA Milan: Únorové výročí. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 301-302; podepsáno M. B. [Glosa o 75. výročí narození Konstantina Biebla 26. 2. 1973.] [1458]

BLAHYNKA Milan: Nedožité pětasedmdesátiny. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 302; podepsáno M. B. [Glosa o Svatopluku Kadlecovi k 19. 10. 1973.] [1459]

KOPECKÝ Milan: Za Antonínem Škarkou. Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 303-304. [K 12. 11. 1972.] [1460]