Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1973 - roč. 21, č. 1

STATI

ŠTOLL Ladislav: 50 let Svazu SSR a naše literární věda. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 1-4. [Úvod.] [1395]

CHRAPČENKO M[ichail]: O některých základních směrech literárněvědného bádání. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 5-12. [O marxistické literární vědě; předneseno na kolokviu Weltliterarische Erbe und sozialistische Gesellschaft poř. 8. - 12. 5. 1972 v Berlíně.] [1396]

WOLLMAN Slavomír: K metodologii česko-ruské literární komparatistiky. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 13-23; rus. resumé. [Vymezení předmětu zkoumání a specielních postupů.] [1397]

KUZNĚCOVOVÁ R[aisa]: Charakter Vančurovy grotesky. (Konec starých časů.) Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 25-39; rus. resumé. [Rozbor (1934).] [1398]

FORST Vladimír: Cesty české literatury do SSSR. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 40-51; rus. resumé. [O reportážních knihách Bohumíra Šmerala Pravda o sovětském Rusku (1920), Ivana Olbrachta Obrazy ze soudobého Ruska (1920), Marie Majerové Den po revoluci (1925) a o sb. SSSR 1926 (1926).] [1399]

Další příspěvky viz oddíly TEXTY, DOKUMENTY a ROZHLEDY (záz. č. 1415, 1424, 1426-1427).

TEXTY

KAGAN M[ichail]: Literatura jako věda o člověku. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 52-75. [O významu uměleckého poznání pro poznání vědecké.] [1415]

DOKUMENTY

FUČÍK Julius: Fašismus hraje a zpívá; Člověk v revoluci; Epos ruské revoluce; Kolumbové SSSR; Česká kultura pod vlivem Říjnové revoluce; Doslov k 1. vydání Rudé jízdy; Slavík zpívá špatně o Leninovi; Proti Moskvě; V Moskvě začala divadelní sezona; Román o obraně Caricynu. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 76-95. [Přetisky knižně dosud nepublikovaných článků z let 1925-38; uveřejněny k 70. výročí narození.] [1424]

ROZHLEDY

HRZALOVÁ Hana: Gusta Fučíková, Život s Juliem Fučíkem. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 95-99. [Nad doklady o F. pracích o literatuře v knize (1971).] [1426]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Význam studie A. V. Lunačarského "Lenin a literární věda" pro metodologii literární vědy. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 100-111; rus. resumé. [1427]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

OLONOVÁ Elvíra: Sovětské akademické dějiny slovenské literatury. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 112-113. [Istorija slovackoj literatury (Moskva, 1970).] [1432]

FORST Vladimír: Slovenský cestopis z minulého století. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 113-114. [Filo Matúš: Nepokojná krv (Martin, 1972).] [1433]

FORST Vladimír: Biografický sborník. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 114-115. [Biografické štúdie I (Martin, 1970), sb. referátů z konference o Martinu Hamuljakovi a Spolku milovníků řeči a literatury slovenské poř. 12. - 13. 5. 1969.] [1434]

JEŘÁBEK Dušan: Národní obrození severovýchodních a východních Čech. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 115-116. [Stejnojmen. sb. s podtitulem Sborník příspěvků z vědecké konference, konané ve dnech 18. - 20. června 1968 v Hradci Králové (1971).] [1435]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Zpráva o dvou konferencích v SSSR. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 117-118; podepsáno -hřt-. [Usp. k 70. narozeninám Ladislava Štolla 23. 6. 1972 v Moskvě a 26. 6. 1972 v Leningradě.] [1436]

FORST Vladimír: 60 let Josefa Hrabáka. Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 118-119. [K 3. 12. 1972.] [1437]