Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1972 - roč. 20, č. 6

STATI

BARABAŠ J[urij]: Nezachytitelné struktury. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 481-487. [O současných modifikacích strukturalismu v literární vědě; převzato z čas. Inostrannaja literatura (1972).] [1326]

SCHOBEROVÁ Rita (NDR): Literární umělecké dílo - symbol nebo model? Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 488-495. [O strukturalismu a o francouzské nové kritice; z čas. Weimarer Beiträge (1971).] [1327]

KUČEROVÁ Hana: Vančurův umělecký vývoj v prvních letech poválečných. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 496-520; rus. a něm. resumé. [1328]

POHORSKÝ Miloš: Noetické romány Karla Čapka. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 522-538; něm. resumé. [O trilogii Hordubal - Povětroň - Obyčejný život (1933, 1934, 1934).] [1329]

FISCHER Jan O.: Některé metodologické a pracovní problémy dějin francouzské literatury posledních sta let. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 540-552; franc. resumé. [Z předmluvy ke knize Dějiny francouzské literatury, II. díl (1966).] [1330]

ROZHLEDY

VAŠÁK Pavel: Máchovy a Sabinovy texty. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 554-562; rus. a franc. resumé. [O zásadách matematicko-statistického zpracování.] [1344]

POLÁK Josef: Šedesát let od smrti Jaroslava Vrchlického a Josefa Václava Sládka. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 563-568. [K 9. 9. 1972.] [1345]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: Dvakrát o Bedřichu Václavkovi. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 569-572. [Stýskal Jiří: Bedřich Václavek a divadlo (1971); Pekárek Václav: Bedřich Václavek, marxistický kritik a estetik (1972).] [1390]

FORST Vladimír: O vztazích slovenské a polské literatury. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 572-573. [Vzťahy slovenskej a poĺskej literatúry od klasicizmu po súčasnosť (Bratislava, 1972), sb. referátů z konference poř. 10. - 12. 10. 1967 ve Smolenicích.] [1391]

VLAŠÍN Štěpán: Ediční problémy s korespondencí. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 573-576. [Čapek Karel: Listy Olze (1971), usp. Miroslav Halík.] [1392]

PYTLÍK Radko: Pozoruhodnou studii o Haškově Švejku ... Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 576-577. [Bernštejnová I. A.: Pochoždenija bravogo soldata Švejka Jaroslava Gašeka (Moskva, 1971).] [1393]

DVOŘÁK Karel - SKŘEČEK Rudolf: Regionální příspěvek k máchovské problematice. Roč. 20, 1972, č. 6, prosinec, s. 577-580. [Panáček Josef: Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje (1970).] [1394]