Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1972 - roč. 20, č. 5

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ LADISLAVU ŠTOLLOVI K SEDMDESÁTINÁM:

DVOŘÁK Jaromír: Ladislav Štoll v kontextu české meziválečné marxistické kritiky. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 386-398; se závěrečnou poznámkou a rus. resumé. [1317]

MARKOV Dmitrij Fedorovič (Moskva): Obecné a zvláštní v socialistických literaturách. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 400-404; rus. resumé. [Srovnání proletářských básníků Jiřího Wolkra a Bulhara Christo Smirnenského.] [1318]

KIŠKIN L[ev] S[ergejevič] (Moskva): Umění jako faktor národně osvobozeneckého boje (na materiálu tvorby M. Alše). Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 405-412; rus. resumé. [1319]

NIKOLSKIJ S[ergej] V[asiljevič] (Moskva): O jednom obrazném motivu v české poezii 20. let. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 413-420; rus. resumé. [O motivu obyčejných věcí v poezii Jiřího Wolkra a Vítězslava Nezvala.] [1320]

ŠERLAIMOVOVÁ Světlana A[lexandrovna]: Pokus o řešení problému surrealismu v české marxistické kritice třicátých let. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 421-432; rus. resumé. [O kritikách surrealismu a Vítězslava Nezvala, zejména ve studii Ladislava Štolla K sociologii romantismu (1935).] [1321]

VLAŠÍN Štěpán: Přínos Eduarda Urxe k formování české socialistické literatury. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 433-447; rus. resumé. [O jeho kritických pracích.] [1322]

HRABÁK Josef: Tři úvahy o umělecké literatuře. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 449-464; rus. resumé. [O literatuře v kontextu jazykových projevů, o díle jako odrazu a znaku a o osobnosti autora jako součásti literární struktury.] [1323]

DOSTÁL Vladimír: Generační spříznění Julia Fučíka a Jiřího Wolkra v jinošských letech. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 465-472; rus. resumé. [1324]

BLAHYNKA Milan: Vítězslav Nezval v prvních letech po osvobození. Roč. 20, 1972, č. 5, listopad, s. 473-480; rus. resumé. [O esejistice a publicistice.] [1325]