Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1972 - roč. 20, č. 4

STATI

ŠTOLL Ladislav: Dílo Jiřího Taufra. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 289-298; rus. a něm. resumé. [S poznámkou o využití doslovu k výboru z Taufrovy poezie pro tuto práci.] [1314]

HRABÁK Josef: O vědeckou poetiku. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 300-309; rus. a něm. resumé. [Kritický rozbor studie Tzvetana Todorova Poetika (ČL 1971, č. 5/6) - viz záz. č. 1249.] 1249 [1315]

CHALOUPKA Otakar: K některým souvislostem klasické a tzv. moderní české pohádky. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 311-326; rus. resumé. [1316]

ROZHLEDY

DOLANSKÝ Julius: Dvě varianty "Záboje" z RK. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 328-345; rus. resumé. [O začlenění části básně Záboj z RK do hry Josefa Lindy Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům (1823); se závěrem o Lindově podílu na falzu.] [1341]

KUČERA Karel: Charakteristika slovní zásoby Labyrintu světa a ráje srdce J. A. Komenského. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 346-356; rus. resumé. [1342]

PAŠIAKOVÁ Jaroslava: Haškův svět. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 357-359. [Dobossy László: Hašek világa (Budapešť, 1970).] [1343]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TICHÁ Zdeňka: Josef Krása, Rukopisy Václava IV. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 360-361. [(1971).] [1376]

TICHÁ Zdeňka: Zdeněk Kalista, Karel IV. Jeho duchovní tvář. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 361-363. [(1971).] [1377]

TICHÁ Zdeňka: Čtrnáct dnů kolem Bílé hory. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 363-364. [Glosa o stejnojmen. stati Miloslava Volfa v Pražském sborníku historickém (1971).] [1378]

TICHÁ Zdeňka: O problémech českého osvícenství. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 364. [Myĺnikov A. S.: Vozniknovenije nacionaĺno-prosvetiteĺskoj ideologii v češskich zemljach XVIII. v. (Moskva, 1971).] [1379]

JEŘÁBEK Dušan: Literární archiv. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 365-367. [Sv. 6 (1971), převážně věnován Karlu Havlíčkovi.] [1380]

ŘEPKOVÁ Marie: Příspěvek k havlíčkovskému jubileu. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 367-368. [Mareš Antonín: Karel Havlíček Borovský v Batelově (1971).] [1381]

POLÁK Josef: Z učednické dílny J. K. Tyla a B. Němcové. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 368-369. [O povídkách vybraných Ferdinandem Čenským do ant. Česká čítanka ku potřebě c. k. vychovávacích a vzdělávacích ústavů vojenských (Vídeň, 1884).] [1382]

OTRUBA Mojmír: Monografie o filozofu I. J. Hanušovi. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 369-371. [Loužil Jaromír: Ignác Jan Hanuš (1971).] [1383]

OTRUBA Mojmír: V soupisu literární pozůstalosti Aloise Jiráska ... Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 371-372. [Vorlíčková Marie: Soupis dokumentů a jiných úředních písemností, týkajících se A. Jiráska (1970); táž: Soupis korespondence přijaté A. Jiráskem od institucí, organizací a různých kolektivních odesílatelů (1971).] [1384]

FORST Vladimír: Kniha o M. Rúfusovi a M. Válkovi. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 372-373. [Šmatlák Stanislav: Pozvanie do básne. Stretnutia s poéziou Milana Rúfusa a Miroslava Válka (Bratislava, 1971).] [1385]

MACURA Vladimír: Nitranská konference o komunikaci textu. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 373-376. [Na téma Text jako literární komunikace poř. 29. 9. - 30. 9. 1971.] [1386]

MOLDANOVÁ Dobrava: Výtvarná monografie o secesi. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 376-377. [Mráz Bohumír - Mrázová Marcela: Secese (1971); stručně též o čes. secesní próze přelomu 19. a 20. st.] [1387]

DOLANSKÝ Julius: Ruská monografie o české knize. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 377-379. [Myĺnikov A. S.: Češskaja kniga (Moskva, 1971), o historii českého knihtisku.] [1388]

TICHÁ Zdeňka: Zašifrovaná skutečnost. Roč. 20, 1972, č. 4, září, s. 379-381. [Stejnojmen. kniha studií Eduarda Petrů s podtitulem Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievalistiky (1971).] [1389]