Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1972 - roč. 20, č. 3

STATI

MACURA Vladimír: K typologii autostylizací v Slezských písních. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 193-211; rus. resumé. [Rozbor autostylizačních syntagmat ve sbírce Petra Bezruče (1909).] [1312]

OLONOVÁ Elvíra: Poznámky k slovenské lyrizující próze. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 212-221; rus. resumé. [Ve 30. a 40. letech.] [1313]

ROZHLEDY

DOLANSKÝ Julius: Lindova Záře a RKZ. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 223-242; rus. resumé. [O filiacích jako důkazu autorské účasti J. L. na falzech.] [1338]

KOPECKÝ Milan: K autorství spisu Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 243-249. [Palacký František - Macháček S. K.: Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen - Dějiny české slovesnosti (1968), ed. Oldřich Králík a Jiří Skalička.] [1339]

STEHLÍKOVÁ Eva: Několik poznámek k českým překladům Plautových komedií. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 250-255. [Historický přehled; s bibliografií překladů a úprav her.] [1340]

DOKUMENTY

[NEZVAL Vítězslav]: Nezvalova přednáška o české poezii od Vrchlického po poetismus. K vyd. připravil a edič. poznámku (s. 267) napsal Milan Blahynka. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 256-267. [Otištění přednášky z r. 1927 z rukopisné pozůstalosti.] [1347]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

SVOBODA Jiří: Malé monografie o dramaticích. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 268-271. [O edici Divadelního ústavu Drama - divadlo - dokumentace a o posledním svazku, monografii Štěpána Vlašína Jiří Mahen (1971).] [1369]

TENČÍK František: Dvě slovenské knihy o literatuře pro děti. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 271-274. [Kopál Ján: Literatúra a detský aspekt; sb. Dieťa, literatúra, autor (obě Bratislava, 1970).] [1370]

HRABÁK Josef: Kniha o stylu prózy. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 274-276. [Findra Ján: Rozbor štýlu prózy (Bratislava, 1971), monografie je soustředěna na dílo Rudolfa Jašíka.] [1371]

MIŠIANIK Ján: O Polyglottě Josefa Hrabáka. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 276-280. [O knize versologických statí a prací o starší literatuře (1971).] [1372]

JEŘÁBEK Dušan: Ke stopadesátému výročí Havlíčkova narození ... Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 280-281. [Duch Národních novin (1971), usp. Jaromír Bělič a Jiří Skalička.] [1373]

SVOBODA Jiří: Výbor z poezie z let 1858-1868 [spr. 1869] ... Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 281-282. [Vějíř naší prababičky (1971), výbor z básní aj. materiálů, usp. Vladimír Justl.] [1374]

MACEK Emanuel: Skácelíkovy paměti Krásná setkání. Roč. 20, 1972, č. 3, červen, s. 282-287. [Kritické připomínky ke knize o F. X. Šaldovi (1970), ed. Bedřich Slavík.] [1375]