Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1972 - roč. 20, č. 2

STATI

KOLAŘÍK Jiří: Vančurův dialektický experiment. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 97-113; rus. a něm. resumé. [Rozbor výstavby hry Alchymista (1932).] [1308]

MOLDANOVÁ Dobrava: Rané povídky Boženy Benešové. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 115-129; rus. a něm. resumé. [1309]

PYTLÍK Radko: Historismus v Řezáčově Nástupu. K otázce poválečného literárního vývoje. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 131-149; rus. resumé. [O psychologismu v dřívější tvorbě a o historismu v Nástupu (1951); s poznámkou redakce o diskusní povaze stati (na s. 130).] [1310]

POHORSKÝ Miloš: Úzkostné sny Ladislava Fukse. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 151-164; rus. a něm. resumé. [Interpretace tajemnosti a absurdnosti dosavadních próz.] [1311]

ROZHLEDY

KRBEC Miloslav: Nové objevy rukopisných prací Josefa Dobrovského. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 167-172. [Přehled.] [1334]

KOLÁR Jaroslav: Poznámky ke Králíkovu Nejstaršímu rodokmenu české literatury. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 173-176. [(1971).] [1335]

KRYSTÝNEK Jiří: Sborník o polsko-českých literárních vztazích. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 177-180. [Studia poswiecone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-slowackim (Vratislav - Varšava - Krakov, 1969).] [1336]

BLAHYNKA Milan: Ke genezi Manifestů poetismu. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 181-185. [Ediční poznámky k rukopisu Vítězslava Nezvala Kapka inkoustu (otištěn v Manifestech poetismu, ReD 1928).] [1337]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Drobná knížka. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 186; podepsáno cd. [Škamla Ján: Spredmetnené slovo alebo ku vzťahom politiky, kultúry a literatúry (Bratislava, 1971).] [1360]

TRUHLÁŘ Břetislav: Nevyhnutnosť kontinuity. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 186-187. [Stejnojmen. výbor z článků a kritik Ivana Kusého (Bratislava, 1971).] [1361]

BENEŠ Bohuslav: Morfologie pohádky. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 187-188. [Propp V. J.: Morfológia rozprávky (Bratislava, 1971).] [1362]

HRABÁK Josef: Strukturalistická vlna ... Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 188; podepsáno cd. [Piaget Jean: Štrukturalizmus (Bratislava, 1971).] [1363]

BENEŠ Bohuslav: Myšlení přírodních národů. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 188-189. [Stejnojmen. strukturalistické práce Clauda Lévi-Strausse (1971).] [1364]

KRYSTÝNEK Jiří: Bulletin o studiu západoslovanských literatur. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 189-190. [Biuletyn Historyków Literatur Zachodnioslowianskich, 4. roč. (Varšava, 1971) z bohemistického hlediska.] [1365]

PRAŽÁK Emil: V práci o nejstarším českém překladu bible ... Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 190-191. [Kyas Vladimír: První český překlad bible (1971), o Leskovické bibli ze 14. st.] [1366]

JEŘÁBEK Dušan: Nerudova cesta k pramenům dětství. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 191; podepsáno dj. [Kritická glosa o stejnojmenné knižní studii Vladimíra Kováříka (1971).] [1367]

TRUHLÁŘ Břetislav: Monografie o Margitě Figuli. Roč. 20, 1972, č. 2, květen, s. 191-192. [Fischerová-Šebestová Anna: Margita Figuli (Martin, 1970).] [1368]