Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1972 - roč. 20, č. 1

STATI

TICHÁ Zdeňka: K vývoji bádání o literární činnosti Hynka z Poděbrad. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 1-35; rus. a něm. resumé. [Přehled od 15. st. do současnosti.] [1306]

OTRUBA Mojmír: Kreace mýtu poezií: Erbenova Vrba. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 37-54; rus. a něm. resumé. [Analýza vychází z referátu předneseného na sympoziu k 100. výročí úmrtí K. J. E. poř. 24. - 25. 11. 1970.] [1307]

ROZHLEDY

KUBÍN Václav: Báseň a hra. (Nad knihou Johana Huizingy Homo ludens.) Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 57-65. [(Čes. 1971); též o principu hry v poetismu, zejména u Vítězslava Nezvala, a o pojetí J. M. Lotmana.] [1331]

VŠETIČKA František: Kompozice Fuksova románu Variace pro temnou strunu. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 65-71. [(1966).] [1332]

BLAHYNKA Milan: Vančura na pořadu dne. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 71-76. [Sb. přednášek Tři studie o V. Vančurovi (1970).] [1333]

DOKUMENTY

BLAHYNKA Milan: Neznámý úvod známého projevu Vítězslava Nezvala. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 77; podepsáno M. B. [Komentář k otištění Nezvalova úvodu k přednášce Poezie ve světě z r. 1938 (na s. 77-79).] [1346]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HAVEL Rudolf: Zemřel Miroslav Heřman. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 80-81. [K 10. 10. 1971.] [1348]

SVOBODA Jiří: Za Aloisem Sivkem. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 81-82. [K 12. 10. 1971.] [1349]

HEK Jiří: Václavkova Olomouc 1967. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 82-85. [Sb. K tradicím moderní české kritiky (1970).] [1350]

HÁJKOVÁ Alena: O slovenské literatuře pro mládež populárně. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 85-87. [Poliak Ján: Podoby a premeny literatúry pre mládež (Bratislava, 1970).] [1351]

PETRŮ Eduard: Kniha o četbě poezie a prózy. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 87-89. [Hrabák Josef: Umíte číst poezii a prózu? (1971).] [1352]

HRABÁK Josef: Zájem o metody rozboru. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 89-90; podepsáno cd. [Kompozice prózy (1971), výbor ze sovět. prací 20. let, usp. František Všetička.] [1353]

HRABÁK Josef: Editor a text ... Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 90-91; podepsáno e. [Stejnojmen. sb. statí (1971), red. Rudolf Havel a Břetislav Štorek.] [1354]

HRABÁK Josef: Miscellanea linguistica ... Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 91; podepsáno J. H. [Glosa o literárněvědných příspěvcích ve stejnojmen. sborníku (1971).] [1355]

PEŠTA Pavel: Olomoucké příspěvky o literatuře. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 91-92; podepsáno pp. [Sborník prací pedag. fak. Univerzity Palackého, řada Jazyk a literatura (1971).] [1356]

VYHLÍDAL Zdeněk: Studie zatím ojedinělá. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 93. [Beránková Milena: Hlas 1862-1865, 2 díly (1970), o politickém deníku.] [1357]

BLAHYNKA Milan: Podnětná bibliografie. Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 93-94. [Literární rubrika Rovnosti v letech 1918-1928 (1971), red. Sylva Bartůšková, Jan Veselý a Štěpán Vlašín.] [1358]

OTRUBA Mojmír: Sobotecká šrámkovská tradice ... Roč. 20, 1972, č. 1, duben, s. 95; podepsáno M. O. [Stejnojmen. tisk (1971) o kulturním životě města.] [1359]