Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1970.18 / 3-4

STATI

OTRUBA Mojmír: Mýtus a ritus. Pokus o sémantickou interpretaci obran pravosti RKZ. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 213-274; něm. resumé. [V příloze (s. 274-275) otištěny výňatky ze stati Josefa Jirečka O pravosti našich starých památek z ČČM (1878).] [1144]

KORECKÁ Helena: Geneze a proměny opakovaných motivů v díle K. Poláčka. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 278-292; franc. resumé. [1145]

ROZHLEDY

MACURA Vladimír: Čtyři tartuské sborníky sémiotických studií. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 294-298; angl. resumé. [O formalisticko-strukturalistickém východisku ve svazcích řady Trudy po znakovym sistemam (1964-1969), zejména o studiích J. M. Lotmana.] [1157]

EINHORNOVÁ Alena: Poznámky k Auerbachově Mimesis. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 299-305; něm. resumé. [(Čes. 1968).] [1158]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Román z listů. Nad vybranou korespondencí F. X. Šaldy s R. Svobodovou. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 306-315; něm. resumé. [Tíživá samota (1969), ed. Jaromír Loužil, Jarmila Mourková a Jan Wagner.] [1159]

RECENZE A GLOSY

PRAŽÁK Emil: Králíkova edice nejstarších legend. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 316-318. [Nejstarší legendy přemyslovských Čech (1969), ed. Oldřich Králík.] [1193]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Příležitost pro Světlou. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 318-320. [Polemika s dobou. Karolina Světlá ve vzpomínkách a korespondenci současníků (1969), ed. Josef Špičák.] [1194]

KRÁLÍK Oldřich: Mezi biografií a textologií. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 321-327. [Kritický rozbor knižní studie Otakara Fialy Studie z novoříšského období Otokara Březiny (1969).] [1195]

MOLDANOVÁ Dobrava: Kritická retrospektiva. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 327-329. [Opelík Jiří: Nenáviděné řemeslo (1969).] [1196]

VLAŠÍN Štěpán: Vzpomínkové medailony. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 329-331. [Kalista Zdeněk: Tváře ve stínu (1969).] [1197]

HAMAN Aleš: Za Josefem Kociánem. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 331-332. [K 27. 3. 1970.] [1198]

MOLDANOVÁ Dobrava: Československé číslo čtvrtletníku The Literary Review ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 332-333. [Glosa o čísle s ukázkami děl čes. a sloven. autorů (New Jersey, 1969).] [1199]

VAŠÁK Pavel: Populární francouzská edice Que sais-je? ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 333-334. [Glosa o zastoupení čes. a sloven. autorů v přehledu G. Weila - J. Chasarda Les grandes dates des littératures étrangéres (Paříž, 1969).] [1200]

HRZALOVÁ Hana: Brecht o realismu. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 334-335. [Brecht Bertolt: O realismu (1969).] [1201]

HÖLZEL Miroslav: O kultuře českého jazyka .... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 335-336. [Sb. Kultura českého jazyka (1969).] [1202]

PRAŽÁK Emil: Třetí svazek Rukověti humanistického básnictví. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 336-337. [(1969), ed. Josef Hejnic a Jan Martínek.] [1203]

FORST Vladimír: Ze slovenské literární vědy. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 337-338. [Mráz Andrej: Hĺadanie a istoty (Bratislava, 1969); Brtáň Rudo: Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry (Bratislava, 1970).] [1204]

MAZÁČOVÁ S[tanislava]: Pohádky Václava Říhy. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 338-339. [Stejnojmen. výbor (1968), usp. Jan Červenka.] [1205]

ŘEPKOVÁ Marie: K. Klostermann, Ze světa lesních samot. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 339-340. [Glosa o doslovu Miloslava Švába ke 14. vyd. (1969).] [1206]

MAZÁČOVÁ S[tanislava]: Sebrané spisy Stanislava Kostky Neumanna ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 340. [Sv. 6, S městem za zády (1969), ed. Jiří Opelík.] [1207]

MOLDANOVÁ Dobrava: Frenštátský literární salon. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 340-341. [Stejnojmen. kniha vzpomínek Františka Horečky (1969).] [1208]

BOHÁČ Antonín: Edice inventářů Literárního archivu ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 341. [Přehled přírůstků k začátku r. 1970.] [1209]

ŘEPKOVÁ Marie: Résumé. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 342-344. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 316-341).] [1210]