Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1970.18 / 3-4

STATI

OTRUBA Mojmír: Mýtus a ritus. Pokus o sémantickou interpretaci obran pravosti RKZ. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 213-274; něm. resumé. [V příloze (s. 274-275) otištěny výňatky ze stati Josefa Jirečka O pravosti našich starých památek z ČČM (1878).] [1144]

KORECKÁ Helena: Geneze a proměny opakovaných motivů v díle K. Poláčka. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 278-292; franc. resumé. [1145]

ROZHLEDY

MACURA Vladimír: Čtyři tartuské sborníky sémiotických studií. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 294-298; angl. resumé. [O formalisticko-strukturalistickém východisku ve svazcích řady Trudy po znakovym sistemam (1964-1969), zejména o studiích J. M. Lotmana.] [1157]

EINHORNOVÁ Alena: Poznámky k Auerbachově Mimesis. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 299-305; něm. resumé. [(Čes. 1968).] [1158]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Román z listů. Nad vybranou korespondencí F. X. Šaldy s R. Svobodovou. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 306-315; něm. resumé. [Tíživá samota (1969), ed. Jaromír Loužil, Jarmila Mourková a Jan Wagner.] [1159]

RECENZE A GLOSY

PRAŽÁK Emil: Králíkova edice nejstarších legend. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 316-318. [Nejstarší legendy přemyslovských Čech (1969), ed. Oldřich Králík.] [1193]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Příležitost pro Světlou. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 318-320. [Polemika s dobou. Karolina Světlá ve vzpomínkách a korespondenci současníků (1969), ed. Josef Špičák.] [1194]

KRÁLÍK Oldřich: Mezi biografií a textologií. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 321-327. [Kritický rozbor knižní studie Otakara Fialy Studie z novoříšského období Otokara Březiny (1969).] [1195]

MOLDANOVÁ Dobrava: Kritická retrospektiva. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 327-329. [Opelík Jiří: Nenáviděné řemeslo (1969).] [1196]

VLAŠÍN Štěpán: Vzpomínkové medailony. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 329-331. [Kalista Zdeněk: Tváře ve stínu (1969).] [1197]

HAMAN Aleš: Za Josefem Kociánem. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 331-332. [K 27. 3. 1970.] [1198]

MOLDANOVÁ Dobrava: Československé číslo čtvrtletníku The Literary Review ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 332-333. [Glosa o čísle s ukázkami děl čes. a sloven. autorů (New Jersey, 1969).] [1199]

VAŠÁK Pavel: Populární francouzská edice Que sais-je? ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 333-334. [Glosa o zastoupení čes. a sloven. autorů v přehledu G. Weila - J. Chasarda Les grandes dates des littératures étrangéres (Paříž, 1969).] [1200]

HRZALOVÁ Hana: Brecht o realismu. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 334-335. [Brecht Bertolt: O realismu (1969).] [1201]

HÖLZEL Miroslav: O kultuře českého jazyka .... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 335-336. [Sb. Kultura českého jazyka (1969).] [1202]

PRAŽÁK Emil: Třetí svazek Rukověti humanistického básnictví. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 336-337. [(1969), ed. Josef Hejnic a Jan Martínek.] [1203]

FORST Vladimír: Ze slovenské literární vědy. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 337-338. [Mráz Andrej: Hĺadanie a istoty (Bratislava, 1969); Brtáň Rudo: Pri prameňoch slovenskej obrodeneckej literatúry (Bratislava, 1970).] [1204]

MAZÁČOVÁ S[tanislava]: Pohádky Václava Říhy. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 338-339. [Stejnojmen. výbor (1968), usp. Jan Červenka.] [1205]

ŘEPKOVÁ Marie: K. Klostermann, Ze světa lesních samot. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 339-340. [Glosa o doslovu Miloslava Švába ke 14. vyd. (1969).] [1206]

MAZÁČOVÁ S[tanislava]: Sebrané spisy Stanislava Kostky Neumanna ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 340. [Sv. 6, S městem za zády (1969), ed. Jiří Opelík.] [1207]

MOLDANOVÁ Dobrava: Frenštátský literární salon. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 340-341. [Stejnojmen. kniha vzpomínek Františka Horečky (1969).] [1208]

BOHÁČ Antonín: Edice inventářů Literárního archivu ... Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 341. [Přehled přírůstků k začátku r. 1970.] [1209]

ŘEPKOVÁ Marie: Résumé. Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 342-344. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 316-341).] [1210]