Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1970 - roč. 18, č. 2

STATI

MATHAUSER Zdeněk: Soustavnost a mnohostrannost. (K stému výročí V. I. Lenina.) Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 113-122; rus. resumé. [1142]

POHORSKÝ Miloš: Mladý Jan Kollár. (Básník sonetů z roku 1821. Básník a mýtus.) Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 124-145; něm. resumé. [O básnické hodnotě sonetů ve sbírce Básně (1821) a o proměně textů přešlých do Slávy dcery (1824).] [1143]

TEXTY

TYŇANOV Jurij: Slovník Leninových polemik. Z ruš. přel. Marcela Pittermannová. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 147-169. [Překlad stati z r. 1924.] [1152]

ROZHLEDY

KÖNIGSMARK Václav: Italsko-české literárněvědné sympozium. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 170-175; franc. resumé. [O druhém dialogu s ital. strukturalisty poř. 18. - 19. 12. 1969 v ÚČL v Praze.] [1155]

LANTOVÁ Ludmila: A. M. Píša a literatura dvacátých let. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 177-181; angl. resumé. [Dvacátá léta (1969), usp. Marie Píšová za ediční účasti Rudolfa Skřečka.] [1156]

RECENZE A GLOSY

JEŘÁBEK Dušan: Vydání kritických prací A. Mráze. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 183-185. [Medzi prúdmi, 2 sv. (oba Bratislava, 1969).] [1176]

KOŽMÍN Zdeněk: Kniha o anarchistické generaci. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 185-187. [Buriánek František: Generace buřičů (1968).] [1177]

KAUTMAN František: Kafkovské prototypy. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 187-188. [Nuska Bohumil: Švihova aféra a Kafkův Proces (1969).] [1178]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Individuální a hromadné v českém a slovenském realismu. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 188-191. [Forst Vladimír: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století (1969).] [1179]

OTRUBA Mojmír: Edice Palackého Dějin české slovesnosti. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 191-194. [Palacký František - Macháček S. K.: Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen - Dějiny české slovesnosti (1968), ed. Oldřich Králík a Jiří Skalička.] [1180]

ŠTOREK Břetislav: O sovětském strukturalismu v NSR. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 194-197. [O stati Karla Eimermachera Entwicklung, Charakter und Probleme des sowjetischen Strukturalismus in der Literaturwissenschaft v čas. Sprache im technischen Zeitalter (Berlín, 1969).] [1181]

ČERVENKA Miroslav: Malý slovenský výbor ze statí Viktora Žirmunského ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 197. [Problémy poetiky (Bratislava, 1969).] [1182]

HÁJKOVÁ Alena: Eseje Roberta Musila. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 197-199. [Eseje (1969), usp. Růžena Grebeníčková.] [1183]

MOLDANOVÁ Dobrava: Josef Čapek a Bohuslav Reynek. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 199-200. [Nepřicházejí vhod (1969), novoročenka, usp. Josef Glivický a Ludvík Kundera.] [1184]

KORECKÁ Helena: Střepiny, o které jsem se sám pořezal ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200. [Stejnojmen. soubor esejů, poznámek a parodií Kamila Bednáře (1969).] [1185]

DVOŘÁK Karel - SKŘEČEK Rudolf: Ke genezi Máchova dramatu Bratři. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200-202. [O genetických souvislostech fragmentu s pracemi W. A. Gerleho.] - Viz též polemiku v záz. č. 1252. 1252 [1186]

HEŘMAN Miroslav: Tillova monografie o B. Němcové. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 202-203. [Tille Václav: Božena Němcová, 9. vyd. (1969), ed. Jaroslava Otrubová.] [1187]

BOHÁČ Antonín: Plno záhad kolem Hanky ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 203-204. [Kritická glosa o stejnojmen. reportáži Vladimíra Kopeckého (1969).] [1188]

VLAŠÍN Štěpán: Nejen o předbřeznové Moravě. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 204-205. [Králík Oldřich: Historická skutečnost a postupná mýtizace mongolského vpádu na Moravu roku 1241 (1969).] [1189]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Problémy při vydávání archivních materiálů. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 205-209. [O textologii.] [1190]

ŘEPKOVÁ Marie: Revue des rapports et remarques. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 209-211. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 209-211).] [1191]

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD VYPISUJE ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 212; nepodepsáno. [Vypsání soutěže na vědecké práce.] [1192]