Previous Next
Vladimír Svatoň (19. července 1931 — 26. prosince 2018) a jeho kontury kulturního vědomí TOMÁŠ GLANC Výjimečnost a přednosti Svatoňova díla na poli literární vědou jsou patrné víceméně na první pohled. Byl to...
Marshallův plán pro literaturu DAGMAR VOBECKÁ „Intelektuálové na Východě rozuměli intelektuálům na Západě, protože četli stejné knihy,“ napsal ve svém...
Mezi folkloristikou a dějinami literatury DALIBOR TUREČEK Monografie Pavla Šidáka je založena tematologicky a pohybuje se na rozhraní literární historie a slovesné...

1970 - roč. 18, č. 2

STATI

MATHAUSER Zdeněk: Soustavnost a mnohostrannost. (K stému výročí V. I. Lenina.) Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 113-122; rus. resumé. [1142]

POHORSKÝ Miloš: Mladý Jan Kollár. (Básník sonetů z roku 1821. Básník a mýtus.) Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 124-145; něm. resumé. [O básnické hodnotě sonetů ve sbírce Básně (1821) a o proměně textů přešlých do Slávy dcery (1824).] [1143]

TEXTY

TYŇANOV Jurij: Slovník Leninových polemik. Z ruš. přel. Marcela Pittermannová. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 147-169. [Překlad stati z r. 1924.] [1152]

ROZHLEDY

KÖNIGSMARK Václav: Italsko-české literárněvědné sympozium. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 170-175; franc. resumé. [O druhém dialogu s ital. strukturalisty poř. 18. - 19. 12. 1969 v ÚČL v Praze.] [1155]

LANTOVÁ Ludmila: A. M. Píša a literatura dvacátých let. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 177-181; angl. resumé. [Dvacátá léta (1969), usp. Marie Píšová za ediční účasti Rudolfa Skřečka.] [1156]

RECENZE A GLOSY

JEŘÁBEK Dušan: Vydání kritických prací A. Mráze. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 183-185. [Medzi prúdmi, 2 sv. (oba Bratislava, 1969).] [1176]

KOŽMÍN Zdeněk: Kniha o anarchistické generaci. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 185-187. [Buriánek František: Generace buřičů (1968).] [1177]

KAUTMAN František: Kafkovské prototypy. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 187-188. [Nuska Bohumil: Švihova aféra a Kafkův Proces (1969).] [1178]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Individuální a hromadné v českém a slovenském realismu. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 188-191. [Forst Vladimír: Martin Kukučín a čeští realisté na přelomu století (1969).] [1179]

OTRUBA Mojmír: Edice Palackého Dějin české slovesnosti. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 191-194. [Palacký František - Macháček S. K.: Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen - Dějiny české slovesnosti (1968), ed. Oldřich Králík a Jiří Skalička.] [1180]

ŠTOREK Břetislav: O sovětském strukturalismu v NSR. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 194-197. [O stati Karla Eimermachera Entwicklung, Charakter und Probleme des sowjetischen Strukturalismus in der Literaturwissenschaft v čas. Sprache im technischen Zeitalter (Berlín, 1969).] [1181]

ČERVENKA Miroslav: Malý slovenský výbor ze statí Viktora Žirmunského ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 197. [Problémy poetiky (Bratislava, 1969).] [1182]

HÁJKOVÁ Alena: Eseje Roberta Musila. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 197-199. [Eseje (1969), usp. Růžena Grebeníčková.] [1183]

MOLDANOVÁ Dobrava: Josef Čapek a Bohuslav Reynek. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 199-200. [Nepřicházejí vhod (1969), novoročenka, usp. Josef Glivický a Ludvík Kundera.] [1184]

KORECKÁ Helena: Střepiny, o které jsem se sám pořezal ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200. [Stejnojmen. soubor esejů, poznámek a parodií Kamila Bednáře (1969).] [1185]

DVOŘÁK Karel - SKŘEČEK Rudolf: Ke genezi Máchova dramatu Bratři. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200-202. [O genetických souvislostech fragmentu s pracemi W. A. Gerleho.] - Viz též polemiku v záz. č. 1252. 1252 [1186]

HEŘMAN Miroslav: Tillova monografie o B. Němcové. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 202-203. [Tille Václav: Božena Němcová, 9. vyd. (1969), ed. Jaroslava Otrubová.] [1187]

BOHÁČ Antonín: Plno záhad kolem Hanky ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 203-204. [Kritická glosa o stejnojmen. reportáži Vladimíra Kopeckého (1969).] [1188]

VLAŠÍN Štěpán: Nejen o předbřeznové Moravě. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 204-205. [Králík Oldřich: Historická skutečnost a postupná mýtizace mongolského vpádu na Moravu roku 1241 (1969).] [1189]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Problémy při vydávání archivních materiálů. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 205-209. [O textologii.] [1190]

ŘEPKOVÁ Marie: Revue des rapports et remarques. Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 209-211. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 209-211).] [1191]

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD VYPISUJE ... Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 212; nepodepsáno. [Vypsání soutěže na vědecké práce.] [1192]