Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

1970 - roč. 18, č. 1

STATI

KÖNIGSMARK Václav: Významotvorné možnosti fabulované prózy. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 1-27; něm. resumé. [Na materiálu povídek Jana Nerudy, A. P. Čechova a Karla Čapka.] [1139]

MIRVALDOVÁ-JANATOVÁ Hana: Podoby symbolického způsobu označení v Březinově a Vančurově díle. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 30-59; franc. resumé. [V básních a esejích Otokara Březiny a v románu Vladislava Vančury Pole orná a válečná (1925).] [1140]

PRAŽAN Bronislav - SUS Oleg: Proměny kontextu a významotvorného principu v próze Věry Linhartové. (Pokus o typologickou analýzu.) Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 60-80; franc. resumé. [1141]

ROZHLEDY

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Počátky slovenské novodobé prózy. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 81-87; franc. resumé. [Rozbor monografie Viliama Marčoka Počiatky slovenskej novodobej prózy (Bratislava, 1968).] [1153]

OPELÍK Jiří: Povídka v románových časech. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 88-94; franc. resumé. [Ant. Česká povídka 1918-1968 (1968), usp. Květa Drábková, Oldřich Rafaj a Miroslav Petříček.] [1154]

RECENZE A GLOSY

PÁVEK Milan: Stylová analýza Vančurovy prózy. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 95-97. [Kožmín Zdeněk: Styl Vančurovy prózy (1968).] [1166]

HÖLZEL Miroslav: V Brně o verši. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 98-101. [Teorie verše, sv. 2 (1968), sb. referátů z II. versologické konference poř. v r. 1966.] [1167]

KOLÁR Jaroslav: Z cest k literárněhistorickému obrazu českého baroka. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 101-105. [Škarka Antonín: Adam Michna z Otradovic, Das dichterische Werk (Mnichov, 1968); týž: Fridrich Bridel nový a neznámý (1969).] [1168]

ČERVENKA Miroslav: Stať nedávno zesnulého Gustava Herdana ... Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 105-106. [Glosa o práci The Mathematical Theory of Verse v čas. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (1969), převážně věnované pracem Jiřího Levého.] [1169]

PRAŽÁK Emil: Nová medievalistická příručka. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 106-107. [Ryneš Václav: Atributy světců (1969).] [1170]

KUČEROVÁ Hana: Nad jedním sborníkem. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 107-108. [K minulosti i dnešku literatury (1969).] [1171]

FORST Vladimír: O slovenském cestopise ... Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 108-109. [Klátik Zlatko: Vývin slovenského cestopisu (Bratislava, 1968).] [1172]

MACEK Emanuel: Nový časopis Kmen ... Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 109-110. [Glosa o nakl. měsíčníku.] [1173]

BOHÁČ Antonín: Konference o národním obrození Podorlicka. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 110-111. [Poř. 25. - 26. 9. 1969 v Dobrušce.] [1174]

ŘEPKOVÁ Marie: Revue des rapports et remarques. Roč. 18, 1970, č. 1, červenec, s. 111-112; podepsáno v obsahu čísla. [Franc. resumé k příspěvkům v oddílu Recenze a glosy (na s. 95-111).] [1175]