Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1968 - roč. 16, č. 6

STATI

SVEJKOVSKÝ František: Problematika rytmu v "Piesni od pana Štemberka". Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 609-619; něm. resumé. [979]

KAUTMAN F[rantišek]: S. K. Neumann v letech 1922-1926. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 621-637; franc. resumé. [Týká se též čas. Proletkult a Reflektor.] [980]

GARRONI Emilio (Řím): Heterogennost estetického objektu a problémy umělecké kritiky. Z ital. přel. Zdeněk Frýbort a Mojmír Grygar. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 639-650. [Referát přednesený na italsko-českém semináři poř. 6. - 7. 4. 1968 v Římě.] [981]

FELICE Emilio de (Řím): O "historismu" a "strukturalismu". Z ital. přel. Julie Štěpánková. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 651-656. [Referát přednesený na italsko-českém semináři poř. 6. - 7. 4. 1968 v Římě.] [982]

ROZHLEDY

SUS Oleg: O struktuře. (K pojmosloví českého strukturalismu v díle Jana Mukařovského.) Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 657-666. [998]

PÁVEK Milan: Literatura a fenomenologie. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 666-672. [Na podkladu knihy Romana Ingardena O poznávání literárního díla (1967).] [999]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Základy sémiologie. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 672-679. [Nad knihou Rolanda Barthese Nulový stupeň rukopisu - Základy sémiologie (1967).] [1000]

KRÁLÍK Oldřich: Spor o počátky české hagiografie. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 679-699. [Ke sporům o autorství a chronologii vojtěšských legend.] [1001]

KRONIKA A GLOSY

KOCIÁN Josef: Všeobecná platnost estetické hodnoty v díle Jiřího Ortena. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 700-703. [1034]

ŠTĚPÁN Václav: Virgil C. Aldrich, Filozofie umění. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 703-704. [Filozofia umenia (Bratislava, 1968).] [1035]

ČERVENKA Miroslav - ŠTOREK Břetislav: O soudobý text Slezských písní. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 704-707. [Polemika se studií Oldřicha Králíka Kanonický text Slezských písní ve Slezském sborníku (1968, č. 2).] [1036]

ROUČEK Rudolf: O zvědečtění divadelní kritiky. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 707-711. [Píša A. M.: Stopami dramatu a divadla (1967).] [1037]

FORST Vladimír: Nová komparatistická práce. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 711-712. [Červeňák Andrej: Vajanský a Turgenev (Bratislava, 1968).] [1038]

SLIZINSKI Jerzy (Varšava): Vítězslav Nezval v Polsku. Z pol. přel. MČ [= Miroslav Červenka]. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 712-715. [Přehled překladatelského a literárněvědného zájmu.] - Viz též polemika v záz. č. 1118. 1118 [1039]

VLAŠÍN Štěpán: Za Radkem Pinzem. Roč. 16, 1968, č. 6, únor 1969, s. 715-716. [K 25. 10. 1968.] [1040]