Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1968 - roč. 16, č. 5

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ (v 1. oddílu) 50. VÝROČÍ VZNIKU ČSR:

TOMČÍK Miloš: Vzťah estetickej funkcie k mimoestetickým funkciám v slovenskej poprevratovej literatúre. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 485-496. [973]

FORST Vladimír: Historismus české a slovenské literatury po roce 1918. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 497-513. [974]

KUČEROVÁ Hana: Próza slovenského expresionismu v prvních letech poválečných. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 514-533. [975]

EIS Zdeněk: Konkretizace Urbanova románu Živý bič v českém tisku. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 534-548. [976]

***

KRAUS Cyril: Vývinové problémy slovenskej literatúry vo svetle českých obrodeneckých časopisov. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 549-562. [977]

BLAŽÍČEK Přemysl: Věcnost Holanových Rudoarmějců. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 563-586. [Část větší práce.] [978]

ROZHLEDY

O STRUKTURALISMU A HISTORISMU VE FILOZOFII 20. STOLETÍ. (Referáty a diskusní příspěvky z konference pořádané 14. - 16. 5. 1968 v Brně):

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Na toto téma diskutovali ... Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 587-588; podepsáno J. Š. [Referát o konferenci.] [994]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: O strukturaci v současném strukturalismu francouzském a ve strukturalismu českém. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 588-589. [995]

CHVATÍK Květoslav: Filozofické otázky strukturalistické estetiky. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 589-593. [Též o Janu Mukařovském.] [996]

KAČER Miroslav: Mukařovského termín "sémantické gesto" a Barthesův "rukopis (écriture)". Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 593-597. [997]

***

KRONIKA A GLOSY

FORST Vladimír: Matiční sborník o Kuzmánym. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 598. [Karol Kuzmány, 1806-1866 (Martin, 1967).] [1028]

JANŮ Jaroslav: Nová knížka o Hviezdoslavovi. Roč. 16, 1968, č. 5, s. 598-600. [Šmatlák Stanislav: Pavol Országh Hviezdoslav (Praha, 1968).] [1029]

EIS Zdeněk: Dílo Jozefa Škultétyho. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 600-601; podepsáno Z. E. [Konference poř. 23. - 24. 5. 1968 v Turčanských Teplicích.] [1030]

EIS Zdeněk: Návrat ke kritice. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 601-603. [Števček Pavol: Návrat k literatúre (Bratislava, 1967).] [1031]

HEŘMAN Miroslav: Dobrovského rukopis v práci německého slavisty. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 603-605. [Eichler Ernst: Die slavistischen Studien des Johann Leonhard Frisch (Berlín, 1967); v monografii otištěn též rukopis Josefa Dobrovského o textové kritice Anmerkungen zur Abhandlung Frischs über die tschechische Sprache.] [1032]

ŘEPKOVÁ Marie: Bibliografie havlíčkovské literatury. Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 605-607. [Šik Hynek - Laiske Miroslav: Karel Havlíček Borovský. Soupis hlavní literatury o jeho životě a díle (1967).] [1033]