Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1968 - roč. 16, č. 4

STATI

OTRUBA Mojmír: Poezie, mýtus a hodnota. (Konkretizace a estetické hodnocení Rukopisu královédvorského.) Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 357-391; něm. resumé. [971]

KARFÍKOVÁ Věra: Proměny kouzelných tovaryšů. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 393-409; franc. resumé. [Rozbor různých zpracování téhož pohádkového motivu u K. J. Erbena, Boženy Němcové a J. Š. Kubína.] [972]

ROZHLEDY

PINKAVA Jindřich: Filozofické základy marxistické teorie umění a strukturalismus. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 410-418; franc. resumé. [Kritika normativního pojetí a rehabilitace strukturalismu.] [992]

KOZLÍKOVÁ Marie: Polské práce o epice a poezii. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 419-424; s rus. resumé. [Sb. W kregu zagadnien teorii powiesci a Studia z teorii a historii poezji (oba Varšava, 1967).] [993]

TEXTY

BACHTIN M[ichail] M[ichajlovič]: Epos a román. (O metodologii zkoumání románu.) Z ruš. přel. Libuše Kozáková. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 425-452. [S poznámkou redakce o vzniku textu v roce 1938 a o jeho dalších osudech.] [1004]

DOKUMENTY

KORECKÁ Helena: Postavení a význam sloupku v kontextu Čapkovy tvorby. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 453-463. [Týká se též Lidových novin.] [1005]

ČERMÁK Josef: Česká kultura a Franz Kafka. (Recepce Kafkova díla v Čechách v letech 1920-1948.) Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 463-473. [Zejména o Mileně Jesenské, katolickém okruhu kolem Josefa Floriana, o Pavlu Eisnerovi a o poválečné recepci.] [1006]

KRONIKA A GLOSY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Italsko-český seminář o strukturalismu. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 474-476. [Poř. 6. - 7. 4. 1968 v Římě; referáty přednesli mj. pracovníci ÚČL Felix Vodička, Mojmír Grygar, Zdeněk Pešat, Miroslav Červenka, Julie Štěpánková a Milan Jankovič.] [1023]

PEŠAT Zdeněk: Dvakrát Novomeský. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 476-479. [Šmatlák Stanislav: Básnik Laco Novomeský (Bratislava, 1967); Časová nečasovost (Praha, 1967), výbor z publicistiky, usp. Karol Rosenbaum.] [1024]

PYTLÍK Radko: Nikolského pokus o Wolkra. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 479-480. [Myšlenka a obraz ve Wolkrově poezii z let 1920-21 (Praha, 1968).] [1025]

MOLDANOVÁ Dobrava: Možnosti stylistiky. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 480-483. [Kožmín Zdeněk: Umění stylu. Úloha jazyka v současné próze (1967).] [1026]

FORST Vladimír: Vajanského korespondence. Roč. 16, 1968, č. 4, září, s. 483-484. [Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského (Bratislava, 1967), usp. Pavol Petrus.] [1027]