Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1968 - roč. 16, č. 2

STATI

BRABEC Jiří: Česká literatura v letech 1929-1938. (Obecná kapitola 4. dílu Dějin české literatury.) Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 113-161; franc. resumé. [964]

DOSTÁL Vladimír: Dvojí dramatické "podobenství o činu". Pokus o interpretaci Vančurových her Učitel a žák a Nemocná dívka. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 162-185; něm. resumé. [965]

ROUČEK Rudolf: Struktura české situační komedie. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 186-213; něm. resumé. [Typologická studie o žánru 60. - 80. let 19. st.] [966]

ROZHLEDY

EINHORNOVÁ Alena: Nejvýraznější představitelé naší vědecké fantastiky. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 216-222. [O tvorbě Jana Weisse, Josefa Nesvadby a Čestmíra Vejdělka.] [986]

MARČOK Viliam: Problém národnej špecifičnosti moderného básnického smeru. (Na materiáli slovenského nadrealizmu.) Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 223-228. [Předneseno na sovět.-čs. sympoziu v dubnu 1967 v Bratislavě.] [987]

KRONIKA A GLOSY

POHORSKÝ Miloš: Příspěvek ke genezi a k dějinám moderní české prózy. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 229-234. [Janáčková Jaroslava: Český román sklonku devatenáctého století (1967).] [1011]

HÖLZEL Miroslav: Svět literatury. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 234-237. [Kolektiv vedený Felixem Vodičkou: Svět literatury, sv. 1 (1967), učebnice.] [1012]

PATERA Ludvík: Súborné dielo Ivana Krasku. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 237-240. [Sv. 1, Poézia (Bratislava, 1966), ed. Michal Gáfrik.] [1013]

URBANEC Jiří: Konference o ohlasu naší poezie v zahraničí. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 240-242. [Poř. 27. - 29. 9. 1967 v Opavě; řada příspěvků věnována Petru Bezručovi.] [1014]

MACEK Emanuel: Druhé čs.-polské sympozium o vědeckých informacích. Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 242-244. [Poř. 23. - 25. 10. 1967 ve Smolenicích.] [1015]