Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1968 - roč. 16, č. 1

STATI

ČERVENKA Miroslav: Významové kontexty. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 1-13. [Část rozsáhlejší práce Významová výstavba literárního díla.] [962]

STROHSOVÁ Eva: Karel Čapek. Monografická kapitola z připravova- ného 4. dílu Dějin české literatury. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 14-41. [963]

ROZHLEDY

HAMAN Aleš: Pokus o rehabilitaci mýtu. (Na okraj knihy M. Dufrenna La poétique.) Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 42-53. [(Paříž, 1963).] [983]

KARFÍK Vladimír: Jiří Kolář. (Úvod do díla.) Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 53-63. [Z chystaného 2. vyd. knihy Jak číst poezii (vyšla 1969).] [984]

ADAMOVÁ Zuzana: Pověst o krysaři. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 63-71. [O zpracování v naší i světové literatuře, mj. v básni Františka Halase Krysař a v próze Viktora Dyka Krysař.] [985]

TEXTY

[REDAKCE]: Redakce České literatury se rozhodla ... Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 72. [Poznámka o zavedení nové rubriky Texty s podtitulem Novinky světové literární vědy.] [1002]

BARTHES Roland: Kritika a pravda. Esej. Z franc. přel. Julie Štěpánková. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 72-103. [Obhajoba principů tzv. nové kritiky.] - Viz též záz. č. 1537. 1537 [1003]

KRONIKA A GLOSY

JANŮ Jaroslav: Příkladný zrod kritika. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 104-106. [Hamada Milan: Hĺadanie významu a tvaru (Bratislava, 1967).] [1007]

FORST Vladimír: Dvě nové literární monografie. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 106-107. [Janů Jaroslav: František Hečko (Praha, 1967); Rosenbaum Karol: Podobizeň Ivana Horvátha (Bratislava, 1967).] [1008]

PRAŽÁK Emil: Obnovená Rukověť humanistického básnictví. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 108-110. [Sv. 1, 2 (1966), zprac. Josef Hejnic a Jan Martínek.] [1009]

OBST M[ilan]: O přednesu literárních děl. Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 110-112. [Sb. Slyšet se navzájem (1966), usp. Vladimír Justl.] [1010]