Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1967 - roč. 15, č. 6

STATI

BRABEC Jiří: Integrační tendence v Šaldově kritickém díle. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 453-468. [O rané tvorbě; část větší práce.] [923]

BEDNÁŘ Jiří: Střední období v díle F. X. Šaldy (1908-1921). Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 469-505. [924]

ROZHLEDY

HÖLZEL Miroslav: Příspěvek k charakteristice českého verše. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 506-515. [O verši z hlediska zvukového a grafického.] [932]

KRONIKA A GLOSY

ČERVENKA Miroslav: Česká práce o maďarském verši. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 516-518. [Rákos Peter: Rhytm and Metre in Hungarian Verse (Praha, 1966).] [957]

LUDVÍKOVSKÝ Jaroslav: Kristián, či Radim? Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 518-523. [Králík Oldřich: Šest legend hledá autora; týž: Slavníkovské interludium (obě 1966).] [958]

FORST Vladimír: Dvě knížky z literární komparatistiky. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 523-524. [Ďurišin Dionýz: Slovenská realistická poviedka; Panovová Ema: Puškin v slovenskej poézii do r. 1918 (obě Bratislava, 1966).] [959]

JANKOVIČ Milan: Americká cesta J. V. Sládka. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 524-526. [Stejnojmen. kniha Josefa Poláka (1966).] [960]

SVEJKOVSKÝ František: Devadesátiny akademika Ryšánka. Roč. 15, 1967, č. 6, prosinec, s. 526-528. [K 26. 8. 1877.] [961]