Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1967 - roč. 15, č. 5

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ 50. VÝROČÍ VŘSR:

ŠTOLL Ladislav: Náš vztah k Říjnu. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 381-383. [Úvod předsedy redakční rady.] [919]

KAUTMAN František: K hodnocení úlohy Neumannova Června. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 384-419; rus. resumé. [920]

NIKOLSKIJ Sergej V[asiljevič]: Národní literatura a osvojení cizí umělecké zkušenosti. Z ruš. přel. Renáta Štindlová. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 420-427. [Předneseno na sovětsko-českoslo- venském literárněvědném sympoziu v dubnu 1967 v Bratislavě.] [921]

BERNŠTEJNOVÁ Ina: Národní svébytnost a mezinárodní význam literatury. Z ruš. přel. Renáta Štindlová. Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 428-433. [Předneseno na sovětsko-čs. literárněvědném sympoziu v dubnu 1967 v Bratislavě.] [922]

***

ROZHLEDY

KOLÁR Jaroslav: Lidová smíchová kultura v koncepci sovětského vědce. (M. M. Bachtin, Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kultura srednevekovja i renessansa.) Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 434-443. [(Moskva, 1965).] [930]

SUS Oleg: Český strukturalismus z hlediska ideologického "demaskování". Roč. 15, 1967, č. 5, září, s. 444-452. [Kritický rozbor knihy Ladislava Štolla O tvar a strukturu v slovesném umění (1966).] [931]