Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1967 - roč. 15, č. 4

STATI

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Jiráskovo vypravěčství, jeho charakter a funkce. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 285-311; rus. resumé. [917]

HAMAN Aleš: Nezval a Halas. (Pokus o existenciální poetiku.) Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 312-340; franc. resumé. [918]

ROZHLEDY

PINKAVA Jindřich: Psychoanalýza a literatura. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 342-359; franc. resumé. [O historii psychoanalytické teorie umění.] [929]

DOKUMENTY

ŠKARKA Antonín: Epos o Krokovi - poslední romantické falzum z rodiny RKZ? Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 360-365; něm. resumé. [Historie a popis falza J. A. Dundera a o jeho předloze, básni Josefa Jungmanna Krok; s fotoreprodukcí stránky (za s. 309).] [934]

KRONIKA A GLOSY

JANKOVIČ Milan: Hodnota vratké harmonie. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 367-373. [Červenka Miroslav: Symboly, písně a mýty (1966).] [953]

VLAŠÍN Štěpán: První díl Neumannovy biografie. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 373-375. [Kautman František: S. K. Neumann. Člověk a dílo 1875-1917 (1966).] [954]

KOŽMÍN Zdeněk: Pokus o Ortena. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 375-377. [Kocián Josef: Jiří Orten (1966).] [955]

TICHÁ Zdeňka: Záslužná kniha o starší české literatuře. Roč. 15, 1967, č. 4, červenec, s. 377-380. [Šváb Miloslav: Prology a epilogy v české předhusitské literatuře (1966).] [956]