Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1967 - roč. 15, č. 3

STATI

ČÍSLO VĚNOVANÉ PAMÁTCE JIŘÍHO LEVÉHO:

HRABÁK Josef: O charakter českého a ruského trocheje a jambu. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 181-191; rus. resumé. [909]

SGALLOVÁ Květa: K charakteristice českého trocheje. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 191-200; rus. resumé. [Statistický rozbor verše 2. poloviny 19. st. a začátku 20. st.] [910]

ČERVENKA Miroslav: Veršové systémy v Erbenově Kytici. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 201-219; angl. resumé. [911]

SUS Oleg: O strukturním rozboru estetické normy a o dynamice jejího vzniku i aplikace. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 220-231. [912]

JELÍNEK Milan: K charakteristice funkčního stylu uměleckého. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 231-242; franc. resumé. [Též o jazykovém strukturalismu před- a poválečném.] [913]

JAŘAB Josef: O některých problémech teorie moderního románu v anglosaské literární vědě a kritice. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 243-268; angl. resumé. [914]

ROZHLEDY

RÁKOS Petr: Pohledy na západní literární vědu a estetiku. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 270-272; angl. resumé. [Nad výborem ze statí Západní literární věda a estetika (1966), usp. Jiří Levý.] [915]

SOUPIS ODBORNÝCH PRACÍ JIŘÍHO LEVÉHO. Usp. Věra Theimerová. Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 274-283. [Bibliografie prací z let 1947-1966 o 122 záznamech a přehled redakční činnosti.] [916]