Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

1967 - roč. 15, č. 2

STATI

OKOPIEN-SLAWINSKA Alexandra (Varšava): Úloha konvence v literárněhistorickém procesu. Z pol. přel. Karel Štindl. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 97-110; franc. resumé. [906]

KOLÁR Jaroslav: Píseň o bitvě před Ústím. (K dobovým konkretizacím děl starší české literatury.) Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 110-130; něm. resumé. [Mj. o konkretizacích na sklonku 16. st. a v raném národním obrození u Jana Jeníka z Bratřic a F. J. Vaváka.] [907]

MALEVIČ Oleg (Leningrad): Úloha literární tradice v knize Karla Čapka Boží muka. Boží muka a ruský realismus. Z ruš. přel. Renáta Štindlová. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 131-142. [O Čapkově vnitřní polemice s F. M. Dostojevským.] [908]

ROZHLEDY

PÁVEK Milan: Sen života a život ve snu. (Pokus o předmětnou metainterpretaci nad Čapkovým "Foltýnem" a Foltýnovým "Foltenem".) Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 143-152. [926]

PYTLÍK Radko: Diferenciace žánrů v poválečném literárním vývoji. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 153-159. [O satiře; předneseno 19. 5. 1966 na konferenci o dějinách současné literatury poř. v Praze.] [927]

ČERVENKA Miroslav: Za Jiřím Levým. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 159-162. [K 17. 1. 1967.] [928]

KRONIKA A GLOSY

FORST Vladimír: Nad třetím svazkem Dějin slovenské literatury. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 163-167. [Literatúra druhej polovice 19. storočia (Bratislava, 1965).] [945]

KOŽMÍN Zdeněk: Vysokoškolská učebnice teorie literatury. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 167-170. [Kolektiv: Teorie literatury (1966).] [946]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Sborník Literární archiv. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 170-173. [Sv. 1 (1966).] [947]

KREJČÍ Karel: Moravcův Jakub Arbes. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 173-174. [Stejnojmen. monografie Josefa M. (1966).] [948]

ŠTĚPÁN Václav: Ruský překlad Abrahama Molesa. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 174-175. [Teorija informacii i estetičeskoje vosprijatije [vnímání] (Moskva, 1966).] [949]

NEČAS Jaroslav: Kuncova literární bibliografie. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 175-177. [Česká literární bibliografie 1945-1963, 3 sv. (1963, 1964, 1964).] [950]

MACEK Emanuel: Dopisy českých autorů v Polsku. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 178-179. [Wykaz listów autorów zachodnio- i poludnioslowianskich w bibliotekach polskich (Vratislav - Varšava - Krakov, 1962).] [951]

KREJČÍ Karel: Zemřel Václav Jílek. Roč. 15, 1967, č. 2, březen, s. 179-180. [952]