Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1967 - roč. 15, č. 1

STATI

PEŠAT Zdeněk: František Halas. Náčrt monografické kapitoly 4. dílu Dějin české literatury. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 1-37; franc. resumé. [905]

ROZHLEDY

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: Za novou kritiku. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 39-46; franc. resumé. [O franc. "nouvelle critique" a o jejím představiteli Rolandu Barthesovi.] [925]

DOKUMENTY

HALAS František X.: Halasův esej O poezii. (Ke genezi díla.) Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 47-68. [Materiálová stať; s otištěním první verze z let 1936-38 (na s. 69-77).] [933]

KRONIKA A GLOSY

ŠTUKAVEC Libor: Několik pohledů na současnou švédskou literární vědu. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 78-83. [Přehled novějších publikací.] [935]

SVEJKOVSKÝ František: Nové cesty ve studiích o starší literatuře. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 83-85. [O něm. edici Philologische Studien und Quellen vydávané v Berlíně.] [936]

BALUCH Jacek (Krakov): České povídky Andrzeje Piotrowského. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 85-87. [Wiecej niž milosc [Více než láska] (Varšava, 1964), výbor z čes. autorů 20. st., usp. a přel. A. P.] [937]

MOLDANOVÁ Dobrava: Sovětská práce o současné české a slovenské literatuře. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 87-88. [Bernštejnová I. A.: Literatura socialističeskoj Čechoslovakii (Moskva, 1965).] [938]

JUSTL Vladimír: Z pozůstalosti Františka Halase. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 88-92. [Potopa - Hlad (1965), ed. Jindřich Chalupecký.] [939]

KREJČÍ Karel: Vrchlický a Dante. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 92-93. [Stejnojmen. knižní studie Josefa Bukáčka (1965).] [940]

KREJČÍ Karel: Jan Neruda a české revoluční polonofilství. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 93-94. [O stejnojmen. studii Ivana Pfaffa v pol. revue Slavia Occidentalis (1965).] [941]

PRAŽÁK Emil: Život revolučního intelektuála. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 94-95. [Šmahel František: Jeroným Pražský (1966).] [942]

EIS Zdeněk: V. mezinárodní kongres FIT. Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 95-96. [Kongres mezinárodní organizace překladatelů poř. 7. - 13. 8. 1966 ve finském Lahti.] [943]

ČERVENKA Miroslav: Technické podmínky nám v tomto okamžiku nedovolují víc ... Roč. 15, 1967, č. 1, leden, s. 96; nepodepsáno. [Zpráva o úmrtí Jiřího Levého 17. 1. 1967; s odkazem na připravovaný nekrolog v příštím čísle - viz záz. č. 928.] 928 [944]